Samhälle

55 miljoner fler gamla i EU om 60 år…

Foto: epthinktank.eu.

Att människor blir äldre och äldre, det har man hört förut. Statistik dyker upp från lite olika håll, och är för det mesta kul att följa. Nu har EU:s statistikbyrå Eurostat gjort en så kallad befolkningsframskrivning, det vill säga man gör prognoser på hur EU-ländernas befolkningar ser ut 2080.

Det är Statistiska centralbyråns tidning Välfärd som presenterar en del av siffrorna i sitt senaste nummer.

-Man vill till exempel kunna räkna på hur en åldrande befolkning påverkar pensionssystemen, säger Lena Lundkvist som varit Sveriges representant i Eurostats arbetsgrupp.

– Det handlar om förhållandet mellan de som är 20-64 och de som är yngre eller äldre.

2015 fanns det 508 miljoner invånare, 2045 räknar man med att 529 miljoner, sedan vänder kurvan neråt och hamnar på 519 miljoner 2080.

Framför allt är det de äldre som blir fler. År 2080 tror man att antalet personer överer 64 år är 55 miljoner fler än i dag!

Det skulle betyda att tre av tio personer är 64 plus medan fem av tio hör till den så kallat förvärvsaktiva gruppen 20-64 år.

Livslängden ökar, som sagt. Och den ökar i alla EU:s länder. Det första år som EU har uppgifter för är 2002 och då var medellivslängden 74,5 för män och 80,9 för kvinnor. Sedan dess har den ökat med 3,4 år för männen och 2,4 år för kvinnorna.

I två länder – Spanien och Frankrike – är kvinnors livslängd i dag över 85 år, och i fyra länder – Spanien, Italien, Luxemburg och Sverige – är mäns livslängd över 80 år.

Litauen har i dag den lägsta medellivslängden för män, 69 år. Den tror man kommer att öka till 85 år 2080.

I Sverige blir ökning drygt sju år, från 80 till 88 år. Kvinnors medellivslängd ökar något långsammare.

En annan intressant sak är att Tyskland som nu är det folkrikaste landet i EU kommer att bli förbisprunget av både Storbritannien och Frankrike.
Sverige tillhör de länder som får störst befolkningsökning 2015-2080.

Vi ligger på plats 14, men väntas klättra upp till niondeplatsen 2080 och passera länder som Belgien, Tjeckien, Grekland, Ungern och Portugal.
Litauens befolkning beräknas däremot minska med runt 40 procent.

Aktiva gamlingar kommer det att finnas gott om. Foto: epthinktank.eu.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren