Folk, Upplevt

Åhörarna strömmar till Lamberts föreläsningar

Åhörare från en tidigare tisdagsföreläsning. Foto: Inger Hammer

Åhörare från en tidigare tisdagsföreläsning. Foto: Inger Hammer

Jaha, säger Lars Lambert nöjt. I dag drog vi bara över tiden med tio minuter.

Han har just hållit en konstföreläsning inom ramen för Senioruniversitetet i Uppsala. Ämnet denna gång är kvinnliga författare och de tvåhundra åhörarna kan gå ut ur universitetshuset i vetskapen att de nu är helt uppdaterade på namn som Julie Cameron, Dora Mar, Lee Miller, Sophie Calle, Cindy Sherman. Med flera.

Senioruniversitet finns i ett antal städer i Sverige. I Uppsala startade verksamheten 1979 i nära samarbete med Folkuniversitetet. Den tynande tillvaro som är många föreningars lott gäller inte Senioruniversitetet. Tvärtom, medlemmarna strömmar till och närmar sig nu 3 000. Det enda kravet för att få bli medlem är att man fyllt 58 år.

Populariteten håller nästan på att bli ett bekymmer. Administrationen, som sköts ideellt, har fullt upp med att hitta lokaler för verksamhetens alla grenar och själva medlemshanteringen kräver i framtiden ett nytt administrativt system.

Lars Lambert. Foto: Lars Nilsson

Lars Lambert. Foto: Lars Nilsson

Men detta är, som redan Karlsson på taket i Astrid Lindgrens berättelse konstaterade, världsliga ting. Mer väsentligt är att ett stort antal seniora Uppsalabor ägnar tid och kraft åt det som det hette vid bildandet ”andlig odling”. Språkcirklarna till exempel är mycket populära och de öppna så kallade tisdagsföreläsningarna i blandade och aktuella ämnen lockar fler åhörare än vad sal X i universitetshuset kan svälja.

Stjärnan på föreläsningshimlen heter Lars Lambert, välkänd Uppsalaprofil, filmare och författare. Diversearbetare i kultursvängen, som han själv säger. Han tog över en föreläsningsserie om Konstens historia för några år sedan av en annan erkänt duktig föreläsare, numera avlidna estetikprofessorn Teddy Brunius.

Och åhörarna strömmar till. Med dubblerade föreläsningar får 400 personer plats. Men det räcker egentligen inte. Reservlistan är lång och skulle nog fylla en tredje omgång.

Vad är det då som lockar? Ämnet förstås. De vida ramarna ger utrymme för de mest skilda ämnen. I vår handlar det bland annat om Florens på 1400-talet, om de nordiska konstnärerna Vilhelm Hammershöj, Helene Scherfbeck och Edvard Munch, om Biennalen i Venedig 2013 och om popkonsten i New York. Alltsammans illustrerat med bilder som Lars Lambert tagit under ett långt livs otaliga museibesök.

Men jag tror också att det är själva föreläsningsformen. Framme vid katedern står en engagerad lärare som vet vad han talar om och som kan förmedla det, trots en smårisig högtalaranläggning. Och vi som sitter i salen lyssnar förnöjt i vetskapen att vi blir lite mer bildade – och att vi varken utsätts för bensträckare eller efterföljande grupparbeten.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren