Samhälle

Åk runt i Sverige och upptäck en svunnen storhetstid

I Bergslagen finns Oljeön, som är världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. Foto: oljeon.se.

Tillfälligheternas spel har gjort att jag de allra senaste åren åter fått kontakt med flera människor som betydde något under min barndom och ungdom. Klasskamrater, vänner, avlägsna släktingar som försvann ur min åsyn och var borta länge – har återkommit.

Återseendets glädje är stor, men nästan ännu större är det att möta sig själv i de återfunnas minnesbilder. Jag minns när du gjorde det här, kan det heta och så följer ett bortglömt ögonblick ur mitt tidiga liv.

Har man bytt bostadsort många gånger som jag gjort är det lätt att upplevelserna, vännerna, människorna som omgav en försvinner på vägen. Och vilka aha-upplevelser det blir när man minns och förstår, 50 – 60 år senare!

Samma upplevelser kan man få på rundresa i Sverige och då får syn på minnen från den tid som så småningom skapade dagens Sverige.

Gamla skolhus, vackra byggnader som säkert var en prydnad för orten när de uppfördes.

Järnvägsstationer ritade av berömda arkitekter, var också något som ortens befolkning såg på med stolthet. I dag är dessa byggnader ibland förvandlade nästan till oigenkännlighet men väggarna skvallrar ändå om en svunnen storhetstid.

Jag har kommit att bli intresserad av gamla industribyggnader, sedan länge övergivna men ibland med all utrustning kvar. De är ofta byggda under 1800-talets senare hälft och de vittnar nästan alltid om en sjudande entreprenörsanda, om nya landvinningar på många områden och om avancerad teknik för tiden.

Så småningom har tiden sprungit ifrån den verksamhet som pågick och ny teknik och nya byggnader växte upp på andra platser men många gånger finns de kvar. På 1800-talet kunde man konsten att bygga med hållfasthet som mål.

Hela Sverige är fullt av gamla minnen från den begynnande industrieran och många minnen är också tillgängliga för oss alla som museer. Tekniknörden kan få sitt lystmäte snart men det finns också annat att uppleva, till exempel hur dagens samhälle växte fram.

Vackra platser, och klassamhällen

På de gamla bruken, bland annat i Bergslagen men också på många andra orter, ser man det grundmurade klassamhället med arbetarbostäder för sig och brukspatron och hans närmaste män för sig. Brukets anställda fick förstås lön men bruken tillhandahöll också annan service som handelsbod, sjukvård, skola, kyrka, idrottsplats. Bruken är också fortfarande ofta mycket vackra platser med herrgårdar och parker som är som gjorda för picknick.

Men också nyare industriminnen, uppförda under 1900-talet, finns kvar på många orter och påminner om stora satsningar som antingen inte bar sig eller som vidareutvecklades – eller såldes i sen tid till utländska köpare. Övergivna flerfamiljshus där inga balkonglådor lyser i solen och skolor där inga barn leker på skolgården står där som vemodiga vittnen från en svunnen tid.

Ett kollektivt minne

Allt det här bygger upp ett kollektivt minne som vi oftare borde ta kontakt med. På så vis får vi möjlighet att förstå hur det Sverige vi lever i i dag växte fram och hur vi blivit det vi är.

Sommaren har knappt börjat så det finns gott om tid att planera in några besök till gamla industribygder och få läsa historiens skrift i masugnar, smedjor, kolhus och gruvor.

Glad midsommar!

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren