Kultur, Livsstil

Akademien en ”icke så from stiftelse”

August Strindberg. Foto: Statens musikbibliotek

Apropå de pågående turerna runt Svenska Akademien – här ett utdrag ur August Strindbergs Tal till nationen 1910 – 12 och andra artiklar:

Vad är svenska akademien?
– Det är ett litterärt sällskap, vilket sammanträder på stora börssalen liksom sällskapet L. W. eller Litteraturvännerna.
– Men är det statsverk?
– Nej, akademien står visserligen i Statskalendern, men icke under något departement utan i jämnbredd med Lärda sällskap, Fromma stiftelser, Pensionskassor.
– Är det en from stiftelse?
– Icke så from……
Akademiens illitterata »sjunde avdelning» sitter dock med och dömer litteratur, alltså efter valspråket »tycke och smak» (utbytt mot snille och smak). Därför bli omdömena mycket subjektiva eller godtyckliga, och ungdomen får därigenom ett falskt begrepp om litterära värden.
– Vilka kvalifikationer erfordras för att bli intagen i denna orden?
– Säg det! Man skall visst vara schangtil karl framför allt.
– Vad är det för slag?
– Attaché, hovpredikant, biskop, f. d. statsråd …
Men jag tror även man skall ha goda affärer.
– Vad vill det säga?
– Tja! Det är inte lätt att säga!

Redaktörens kommentar: lysande rabulism från Strindberg som givetvis heller  aldrig fick nobelpriset.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren