Krönika, Samhälle

Alarmerande om hur äldre har det

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida.

En natt vaknade en äldre vän till mig av en röst i sovrummet. Hon blev förvirrad, någon telefon har hon ju inte där. Men rösten envisades, mår du bra var frågan. Då förstod min vän att det var hemtjänsten som talade genom larmanordningen i rummet.

Min vän har alarmklocka och hade råkat komma åt denna. Allt var bra, tänk vilket välfungerande system. Tala om kvalitet.

En annan vän fick hem sin svårt sjuke make från sjukhuset. Hemmet förvandlades till en sjukstuga, sex hemtjänstpatruller om dygnet, hon själv blev totalt bunden. Äldreboende nekades maken. Knappast kvalitet.

Vi får erfarenheter från olika håll om hur äldreomsorgen fungerar, enskilda berättelser skakar om eller lugnar. Sanningen är att det saknas heltäckande och robusta kvalitetsmått.

Jag tänker på det inför Socialstyrelsens aviserade enkät till 220 000 äldre som ska skickas ut till alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor i äldreboende.

Självklart måste stor betydelse fästas vid äldres egna bedömningar. De kan bli vägledande men måste tas med en nypa salt. Anhöriga och vänner får gärna hjälpa till men denna gång säger Socialstyrelsen i alla fall att man bör vara restriktiv vad gäller personalen s medverkan. Det lär vara rätt vanligt att personalen hjälper till vilket inte kan vara rätt.

Socialstyrelsen redovisar 2017 års siffror som visar att 58 procent av dem som bor i äldreboende anser att möjligheterna att få komma utomhus är bra och att 67 procent upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen.

Jag undrar om det är meningen att man ska läsa detta positivt . Men det är ju 42 procent som inte har bra möjligheter att komma ut och det är 33 procent som inte är nöjda med måltiderna . Det blir många som inte har det bra, jag tycker siffrorna är alarmerande.

Resultaten av enkäten ska användas av hemtjänstverksamheter och äldreboenden runt om i landet som underlag för att utveckla kvaliteten. Men vilket utrymme kommer att finnas för det?

Antalet 80-plussare ökar på tio år med 40 procent

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer det att krävas ca 60 miljarder till den kommunala välfärden under perioden. Demografin skenar, antalet 80-plussare ökar på tio år med 40 procent.

Utmaningarna är för stora för att klaras med skattehöjningar. Att krympa kostnader och att få verksamheten ekonomiskt hållbar blir en utmaning. SKL ser möjligheter i ny teknik , det vi talar om i termer av robotar och artificiell intelligens. Men den största utmaningen gäller personalrekrytering, en omfattande nyrekrytering kommer att behövas.

Så framtiden är oviss, det behövs mycken opinion från oss äldre och en stark politisk vilja för att klara en bra äldreomsorg framöver.

Socialstyrelsens enkät kan bli en del i opinionen så låt oss hoppas att svarsfrekvensen blir hög. Men det behövs mer.

Säg ifrån! Det händer alldeles för lite i äldreomsorgen.

Läs mer om undersökningen här.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren