Skrivit, Tyckt

Äldre och lycklig? Då är du i gott sällskap

Lycka kan vara barnbarn eller barnbarnsbarn

Tänker du ibland att du är lyckligare nu än i yngre dar? Om du svarar ja är du inte ensam om detta. En amerikansk studie försöker förklara varför så många äldre i allmänhet upplever sig som lyckligare nu än tidigare i livet. En del forskare menar att vi äldre har lärt oss att tänka på det som är positivt samtidigt som vi klarar av att förtränga negativa händelser. Inte illa som livsvisdom, må man säga.

Den här processen bidrar till att kontrollera känslor och gör att vi ser mer entusiastiskt på saker och ting, allt upplevs i en mer positiv anda helt enkelt.

Det finns en mängd olika teorier om varför denna skillnad i lyckokänslor mellan åldrar, förklarar psykologen Derek Isaacowitz vid Northeastern University i en artikel på sajten Medical Daily.

Men det finns ingen forskning som riktigt kan förklara detta fenomen. En del studier visar att äldre avstår ifrån situationer där de kan bli nedstämda. Man säger också upp bekantskapen med vänner som påverkar dem negativt.

Andra studier pekar på att äldre vuxna i större utsträckning klarar av förluster och besvikelser för att uppnå större välbefinnande.

Forskarna kliar sig ändå i huvudet över orsak och verkan. Den forskning som gjorts pekar åt olika håll, man har ingen klar bild över vad det är som påverkar vad. En hypotes är att lycka sent i livet föranleds av känslomässiga förluster som tvingar den äldre människan att koncentrera sig på enklare mer positiva tankar.

En smart överlevnadsstrategi, måhända?

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren