Debatt, Folk, Läst, Livsstil, Samhälle

Äldre sänks av skuldskam

Att missa en räkning kan vara början till skammen..... Foto: Tom Engström

Äldre personer som  drabbats av skulder kommer ofta inte  ur sin svåra situation då skammen gör att de inte söker sådan hjälp som ändå finns att få.
Och många pensionärer vet heller inte vilken hjälp de skulle kunna få utan lever under flera decennier med allt större skulder.

Stor skuldökning de senaste tio åren

De senaste tio åren har inneburit att det har blivit mer än dubbelt så många pensionärer med stora skulder och cirka 40.000 av dem finns  i kronofogdens register.
Det är inte heller små summor det handlar om – sammanlagt mer än arton miljarder kronor varje år.
Många fick också stora skulder långt innan de pensionerades och har sedan inte kunnat befria sig från eländet.

Första skulden som åttioåring

Idag är det också många som får sin första skuld när de fyllt 80 år. Relativt ofta en liten skuld men som sätter igång en karusell som sedan tenderar att snurra allt snabbare.
I början kan det vara ren glömska som gör att de hamnar i skuldregistret. Går glömskan sedan över i demens kan situationen bli helt ohållbar och den som saknar stöd från omgivningen kommer i regel inte tillbaka till ett skuldfritt liv.
Med små pensioner och små marginaler kan ett par oväntade inkassoavgifter snabbt föra in dem i skuldträsket.

Hjälpen okänd eller skamfylld

Det finns hjälp att få i kommunerna, s.k. skuldsanering, men den hjälpen får man inte om man inte vet att den finns eller inte förmår att själv ta initiativet.
Hjälpen hos kommunerna bygger på att den skuldsatte själv söker hjälp men för många äldre blir situationen, med ständiga betalningssvårigheter, istället ett normaltillstånd där skammen sitter så djupt att de hellre lever så här än erkänner, ens för sig själva, hur illa det är.

Kommunala insatser möter ofta motstånd

Det finns kommuner som har försökt göra insatser för sina äldre men ofta är motståndet mot att få hjälp av det här slaget så stort att kommunernas sociala kontor ger upp.

Personer som är litet yngre har däremot lättare att både erkänna att de har problem och att låta, framför allt det kommunala systemet, hjälpa dem att få en skuldfri tillvaro.

Både unga och äldre ska informeras om hjälp

Socialtjänstemännen går numera mycket mera ut med information om att det finns hjälp för den som behöver.
Information sprids i pensionärsföreningar och i lokala blad och avsikten är att även släktingar till äldre ska få veta mer om den hjälp som finns att få och kanske också kunna hjälpa till att skapa en bättre ekonomisk situation för släktingarna på deras ålders höst.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren