Folk, Samhälle

– Äldres perspektiv får inte tappas bort

Linda Vikman, ny äldreombudsman i Stockholm.

I Stockholm finns sedan ett drygt halvår tillbaka en person som har i uppdrag att se till de äldres bästa. Hon heter Linda Vikman och är Stockholms stads  nya äldreombudsman. Vi ställde några frågor till henne om vad jobbet innebär och vad hon hunnit göra så här långt.

Grattis till jobbet.

Tack! Det känns väldigt roligt och utmanande.

Behövdes den här funktionen? Varför?

Funktionen har tidigare funnits i staden men i våras (våren 2016) togs den nya instruktionen i kommunfullmäktige och det är den jag arbetar efter. Det finns en barnombudsman i staden och även en funktionshindersombudsman som jag arbetar nära. Våra instruktioner är väldigt lika vilket är bra.

Jag tror att funktionen behövs för att äldreperspektivet, eller äldres perspektiv, inte ska komma bort i stadens verksamheter. Inom vissa områden är det självklart att det finns med, men inte inom alla. Exempelvis står det i budget för 2017 att ”äldreperspektivet ska beaktas i all stadsplanering och vid all nybyggnation. Äldreombudsmannen har en viktig roll där.” Citat från budget, uppdraget ligger på stadsbyggnad.

Jag tror också att den del av min instruktion som handlar om kunskapsspridning är viktig. Jag träffar som sagt många människor och pratar med många och har på så sätt möjlighet att påverka vilka kunskap de har om äldre.

Vilka förväntningar hade du när du tillträdde?

Oj, vilken spännande fråga! Jag visste nog inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men min förhoppning var att jag skulle kunna göra skillnad för stadens äldre.
Jag hoppas och tror att jag kommer att kunna göra det också. Men det är ett långsiktigt arbete så jag måste ha tålamod och inse att det tar tid.

Hur har det blivit?

Det har blivit väldigt roligt faktiskt. Jag försöker ha en så bred ingång till området som möjligt, och jag träffar alla möjliga olika människor för att få kunskap om olika perspektiv på äldre och åldrande.

Jag har träffat blivande undersköterskor, alla stadens biståndshandläggare, besökt olika verksamheter och jag är alltid med på KPR (kommunstyrelsens pensionärsråd). För att nämna några exempel. Jag har också mycket kontakt med äldreförvaltningen.

Ganska mycket tid har gått till att läsa på om olika saker också, exempelvis stadsbyggnad. Jag är ju äldresocionom, inte ingenjör, men det finns mycket att läsa om just äldres önskemål och behov gällande stadsplanering och bostäder.

Har du ändrat uppfattning i några frågor?

Jag tror inte det men jag har lärt mig mycket och är öppen för att ändra mig om det skulle behövas. Det är viktigare att det blir rätt än att jag har rätt. Men jag har nog ganska klart för mig åt vilket håll jag vill. Men hur man ska nå målen kan ju alltid diskuteras, ibland finns det mer än en väg att gå.

Hur många klagomål har kommit hittills?

Jag hanterar inte klagomål så någon sådan statistik har jag inte.

Från vem kommer klagomålen?

I de fall jag ändå får samtal och mejl som innehåller klagomål är det ofta från anhöriga till äldre eller från föreningar.

Vad handlar de om?

Det de flesta vill prata om handlar om hur de ska förhålla sig när en äldre person skrivs ut från sjukhus, vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp eller hur de ska göra när de fått avslag på en ansökan.

Kan du ge ett konkret exempel?

Dessvärre inte.

Vad kan du göra?

I min instruktion står att jag inte ska hantera enskilda ärenden så det jag gör först är att hänvisa den som ringer eller skriver till rätt person som kan hjälpa till praktiskt.

Men om jag får flera frågor om samma sak, eller om jag till exempel ser ett mönster så tar jag frågan vidare. Oftast först via äldreförvaltningen men jag har också möjlighet att lyfta direkt till politiken om det skulle vara något som systematiskt inte fungerar i staden eller om det är något särskilt som jag får kännedom om.

Hur togs äldres klagomål hand om tidigare?

Klagomålen hanteras av respektive nämnd men kommer ofta in via äldre direkt. Det går också att lämna klagomål via en e-tjänst. Även stadens inspektörer, tre stycken som arbetar på äldreförvaltningen hanterar en del klagomål. De har ju möjlighet att gå ut och granska verksamheter också.

Har du ett tillräckligt mandat för att göra skillnad?

Jag har mandat att göra skillnad på en övergripande nivå, att arbeta för att äldreperspektivet finns med i alla stadens verksamheter. På längre sikt är mitt mål att ge äldre bättre förutsättningar att få en ökad livskvalitet.

För mig är det viktigt att inte bara se andelen äldre som har äldreomsorg utan att se alla äldre, även grupper som man kanske inte naturligt tänker på i första hand. Av stadens 134 000 äldre är det ca 29 000 som har någon form av insats.

Jag har inga mandat alls när det gäller enskilda ärenden och det har heller inte mina ombudskollegor. Däremot kan jag ge allmänna råd och stöd men jag kan inte ändra beslut eller liknande.

Vad är det bästa med en kommunal äldreombudsman?

Att det finns en person som har i uppdrag att se till de äldres bästa.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren