Läst, Sagt

Äldrevårdsidéer: Gå samman kollektivt, dela ut dikter till politiker

Äldrevården är fortfarande ett toppämne på tidningarna ledar- och debattsidor. Många åsikter känns numera igen, även om det är nya skribenter som formulerar tankarna.

I dagens DN finns några inslag som berör lite extra.

På ledarsidan för Hanne Kjöller fram en enkel och på något vis självklar i slutet av krönikan, även om rubriken först leder tankarna åt ett annat håll, Omsorg: Miljöpartister vill lagstifta om bemanning:

”Varför finns sällan anhörigföreningar vid äldreboenden? Systematiserad vanvård bekämpas bäst kollektivt. Man når sannolikt inget som enskild med att strida mot en sensor i mammas blöja. Men det torde vara svårt för en privat eller offentlig vårdgivare att inte lyssna på företrädare för hundratals boende. Att hota en jättevårdgivare som Carema med att ta hem en anhörig är att skramla med växelpengar. Men om hundratals vårdtagare – själva eller genom en anhörigförening – formulerar samma hot måste vårdgivaren eller den upphandlande kommunen agera.”

En helt annan ingång i debatten har kolumnisten Julia Svensson i kulturdelen av dagens DN. Det är en text som handlar om poeten Ragnar Thoursies Sånger från äldreomsorgen som gavs ut 2009.

Hon minns en intervju hon gjorde med Ragnar Thoursie i samband med utgivningen.

Så här skriver hon:

”Dikterna är ingen direkt samhällskritik, snarare en påminnelse om det självklara: gamla människor är inte enheter, objekt, som kan rationaliseras eller staplas. De är fortfarande människor. En påminnelse som tyvärr verkar behövas”

Hennes slutkläm är att förlaget ska trycka upp boken igen och dela ut den gratis ”till politiker, riskkapitalister och alla andra som på något vis har med vård av äldre att göra”.

Ett lysande förslag. Hoppas förlaget ifråga, Albert Bonniers förlag, tycker detsamma!

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren