Debatt, Folk, Livsstil, Samhälle, Upplevt

Alla vårdboende ska vara brandsäkra

Ett brandsäkert vårdboende i framtiden

Det finns massor av olika vårdboenden där vården också kan se ut på många olika sätt. Gemensamt för dem alla är att de som bor där har svårare än andra boende att göra det rätta om det börjar brinna.
Snabbt kan de hamna i utsatta situationer och bli extremt beroende av att personalen både vet vad som ska göras och gör det snabbt och rätt.

Brandrisken störst i vårdboende

Statistiken visar att hemmiljö och vårdboende är de farligaste miljöerna och där flest människor skadas allvarligt eller omkommer vid bränder.

De som bedriver vårdverksamhet har således ett särskilt stort ansvar för att verksamheten fungerar tekniskt bra, att det finns korrekt brandutrustning på plats och att brandskyddet är väl organiserat så att alla i personalen vet vad som ska göras om det värsta händer.

Brandsäkert vårdboende – en bok från Brandskyddsföreningen

Det finns en bok ”Brandsäkert vårdboende” som visar vilka krav som finns på brandsäkerhet och vad personalen behöver kunna om brandsäkerhet och hur kunskaperna ska tillämpas den dag det börjar brinna.

Mer kunskap ger säkrare boende

Tanken är att boken – som även kan läsas av dem som bor hemma och kanske får hemvård – ska visa hur vi kan få färre bränder hos de äldre genom att öka både kunskapen och medvetenheten om brandrisker i vårdboendet.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren