Samhälle

Amerikaners livslängd går ner

En dödande drog. Foto: sv.wikipedia.org.

Att vi lever allt längre har blivit ett oomkullrunkeligt faktum. I Sverige ja, och på många håll i världen. Men nu kommer rapporter från det stora landet i väster om en motsatt trend.

Amerikanarnas livslängd går ner. Och det för första gången på flera decennier.
Genomsnittsåldern ligger på 78, 6 år, med hela fem år mer för kvinnorna 81,1m och 76,1 för män. Det är statistik för 2016 från National Center for Health Statistics som flera amerikanska medier rapporterat om senaste tiden.

Den nedåtgående trenden började 2015 och redan nu konstateras att den fortsätter under 2017.

– Det finns risk för att nedgången fortsätter för tredje året i rad, säger Bob Anderson vid statistikcentret till CNN. Det är i så fall en utveckling av levnadsåldern som vi inte sett sedan spanska sjukan för hundra år sedan.

De vanligaste dödsorsakerna är hjärtsjukdomar, cancer, stroke, diabetes och lungsjukdomar.

Men det som ökar mest är drogrelaterade dödsfall. Opium dödar i dag fler människor än bröstcancer i USA.

– Kurvan går uppåt och är till synes accelererande, säger Bob Anderson.

Tidningen The Atlantic skriver på sin hemsida:

”A Shocking Decline in American Life Expectancy
Because of the opioid epidemic, Americans have been dying younger for two years in a row.”

Man skriver vidare att uppgången av unga amerikaner som dör har ”eldats på av fentanylöverdoser”.

Fotnot: Läs mer om opium här, och fentanyl här.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren