Krönika

Att fylla sitt liv med mening förlänger livet

Paul Gauguins Var kommer vi ifrån? Vad är vi? Vart är vi på väg? /sv.wikipedia.org.

Så dök det upp en verkligt positiv nyhet. Två av tre anser att deras arbete gör världen bättre. Så överraskande , det lät ovanligt i förhållande till andra studier men en undersökning nyligen av Dagens Nyheter/Ipsos säger så.

Nästan 68 procent upplever att deras arbete bidrar till att göra världen bättre, 27 procent att jobbet varken gör världen bättre eller sämre, två procent att jobbet bidrar till att göra världen sämre , några procent är osäkra.

Jag bad vänner att ange vad de tror i frågan, de angav mycket lägre siffror. Vi matas med pessimism. Att göra världen bättre är stort. Utrymme för tolkning finns, ett arbete kan göra världen bättre på många sätt.

Att ha med människor att göra ökar tillfredsställelsen.

Undersökningen indikerar att de som jobbar med människor upplever sitt arbete mer meningsfullt. Att ha med människor att göra ökar tillfredsställelsen. Arbetskraften i storstadsregionerna upplever i lägre utsträckning att deras arbete gör världen bättre. Demografiska skillnader och annorlunda arbetsmarknad kan vara några förklaringar.

Det är gott att tänka att människor som går upp i ottan för sin dagliga gärning i många fall enligt undersökningen upplever att de gör världen bättre. Jag, som andra pensionärer, var själv en gång en av dem som gick upp i ottan. Vi är många som har fyrtio-femtio, kanske sextio års arbetsliv bakom oss. Vi kunde nog tänka att vi gjorde nytta, kanske till och med att vi gjorde världen bättre.

När vi inte längre är på arbetsmarknaden måste vi söka andra uppgifter. Det är en historiskt nytt med många äldre som får leva länge vitalt utan att behöva förvärvsarbeta.

De blir riktigt gamla som har en förmåga att fylla sina liv med mening.

Vi fyller våra liv med familj, föreningar och fritidsaktiviteter, studier, socialt umgänge men också med volontärarbete och hjälpverksamhet. Pensionärer har i nutid gjort viktiga insatser för nyanlända. Vi ger vårt liv innehåll men en del vår uppgift och identitet har försvunnit. Vi definieras in i ett diffust pensionärskollektiv och lite klapp på huvudet får vi uthärda.

Att fylla sitt liv med mening har lyfts upp som en hälsotrend. De blir riktigt gamla som har en förmåga att fylla sina liv med mening. Det är de som vill något, gärna för att hjälpa andra, som blir friskast och lever längst. Det finns så kallade blå zoner i världen där chansen är störst att bli hundra år. Förklaringen är bra mat och motion, sociala nätverk och en känsla av mening.

Att vilja ge sitt liv en mening har väl alltid varit en stark drivkraft. Misslyckas vi med det är det förfärligt för oss. Att känna att man tar del av något större, som att vara med om att göra världen bättre, är lycka. Även som pensionär.

2 Kommentarer

  1. Per Erik Boivie

    Intressant Monika,

    Svd:s Idag-redaktion har haft en serie kring ”Fördel äldre”. Jag har gjort ett inlägg där som kommer att publiceras snart… Så jag är med ålderns rätt engagerad i ämnet och bidrar gärna i debatten. Per Erik

  2. Monika Olin Wikman

    Per Erik, tack för kommentar. Ditt inlägg i debatten vill vi förstås läsa. Man får således följa Idag-redaktionens sida. Kommer Du att publicera på annat sätt? Monika

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren