Folk, Tyckt

”Att kryssa en senior kan ge effekt redan i detta val”

Christina Rogestam. Foto: spf.se

Christina Rogestam. Foto: Tomas Södergren/spf.se

– Det är en gåta att pensionärsorganisationerna inte protesterar mot diskrimineringen av äldre. Så skrev Nyfikengrås politiske krönikör Sigfrid Leijonhufvud förra veckan när valsedlar med kandidaternas ålder börjat delas ut.

Vi skickade kritiken vidare till några av pensionärernas organisationer och har fått svar från två: Christina Rogestam, nytillträdd ordförande för SPF Sveriges pensionärsförbund och Jöran Rubensson, ordförande för SPRF.

Så här skriver Christina Rogestam:

Sigfrid Leijonhufvud påstår att pensionärsorganisationerna inte har tryckt på för att få partierna att nominera 65-plussare på valbar plats och att organisationerna inte hörs i debatten.

Riktigt så enkelt är det inte. Både Barbro Westerholm (ordförande i SPF 1999-2006) och Karl Erik Olsson (ordförande i SPF 2008 -14) har i olika sammanhang drivit frågan om behovet av fler 65+ i riksdag och kommunfullmäktige.

I SPF:s valmanifest som förbundsstyrelsen fastställde i vintras står det under rubriken INFLYTANDE:
Var fjärde seniorernas – Fler äldre behövs i politiken.

Mer än var fjärde väljare är senior, men på valbar plats på partiernas valsedlar är andelen betydligt lägre. Partierna har ett ansvar för att deras kandidater speglar befolkningen. Det handlar både om att vi behöver politiker med erfarenheter av ett långt liv och att våra politiska församlingar ska spegla valmanskårens sammansättning.

Det är bara att erkänna att vi inte har lyckats särskilt bra med att få gehör detta krav. Men det är, som Sigfrid Leijonhufvud väl vet, inte SPF kan bestämma vad media skriver och rapportera om – och denna fråga har inte varit intressant. Förrän nu. När det är för sent att påverka listorna.

I juni, när jag tillträdde som ordförande i SPF, var nomineringar och beslut om listor redan klara sedan längre. Därför har jag i alla sammanhang (sommarfester, äldremässor med mera ) talat om behovet av få med seniorernas erfarenhet i politiken och möjligheten att kryssa.

Och så här kommer det att stå i ledaren i nästa nummer av SPF:s tidning Veteranen:

Årets valrörelse går mot sin klimax. Den 14 september avgörs vilken sida som får flest röster i landet och i Din kommun. Det är viktigt att utnyttja den förmån vi har att få rösta, så gör det. Sverige har en tradition av högt valdeltagande i de nationella valen. Låt oss fortsätta att ha det.
Det är få seniorer som står på valbar plats på valsedlarna. Partierna prioriterar att lyfta fram yngre personer, men verkar ha glömt att 26 procent av väljarkåren är 65+. I den gruppen finns många med lång erfarenhet, och med fortsatt ork och lust att göra en viktig insats i samhällsarbetet.
Använd möjligheten och rättigheten att kryssa en senior som står längre ner på valsedeln. Det kan ge effekt redan i detta val. Och det sänder en tydlig signal till partierna att vi seniorer finns, att vi är många, att vår erfarenhet behövs och att vi vill ha inflytande i både lokal- och rikspolitiken!
I kommunerna ska man efter valet utse nämnder och styrelser. Om du är lokalpolitiskt engagerad idag, tala med Ditt parti och föreslå lämpliga seniorer. Och får Du frågan om att delta i det kommunala arbetet säg JA. Din erfarenhet behövs.
I dagsläget är det krysset vi kan använda oss av. Jag uppmanar alla att göra det! Sen får vi ta nya tag inför 2018. Jag var med när vi dramatiskt förbättrade kvinnorepresentationen på listorna på 70-talet.. Vi får utnyttja erfarenheterna från då till att få till Var fjärde seniorernas 2018.

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF.

Politikerna gillar våra röster men inte vårt politiska engagemang

Jöran Rubensson svarar så här:

Jöran Rubensson.

Jöran Rubensson.

Äldrefrågor har hittills lyst med sin frånvaro i valrörelsen och det är kanske inte så konstigt. De två största partiernas riksdagsgrupper kommer nämligen, enligt våra undersökningar, att endast få två, tre eller möjligtvis fyra ledamöter som fyllt 65 år.

Trots att SPRF och de övriga pensionärsorganisationerna redan i början av året uppmanade partierna att nominera fler äldre riksdagskandidater så hörsammades detta uppenbarligen inte. De politiska ungdomsförbunden kräver kvotering av yngre eller höga platser på listan.

SPRF uppmuntrar sina medlemmar och övriga pensionärer att kryssa dem som fyllt 65 år. Denna fråga utvecklar jag närmare i bland annat nästa nummer av vår egen medlemstidning som kommer någon vecka innan valet. Så visst protesterar och agerar vi.

Jöran Rubensson, ordförande i Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF.

Läs Sigfrid Leijonhufvuds krönika här.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren