Krönika, Samhälle, Vetande

Bakterier ger biobränsle – utan solceller

Resultat av bakteriernas arbete

Ur veckobrevet.

Det kommer att se ut som bensin, nåja nästan, men det är inte en sådan bensin som vi är vana vid idag.

Vad är det då?
Uppsala universitet säger så här:
– Det kommer inte att dröja länge till innan vår forskning vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala gör det möjligt att ta fram en produkt i stora mängder, som är ”koldioxidneutral” och görs av solenergi, koldioxid och vatten.

Trolleri?
Nej, forskargruppen på universitetet har redan lyckats få fram mikroorganismer som kan ge oss alkohol, butanol, utan att det behövs ett mellanled med solceller.

I forskningen har ingått att, genom upprepade försök designa och skapa s.k modifierade cyanobakterier som blir allt bättre på att skapa mer och mer butanol i vad forskarna kallar direkta processer.

De bästa cellerna är nu insatta i långtidsförsök och har redan visat att det går att få fram mängder av butanol bara genom att låta bakterierna verka utan några extra sockertillsatser vilket annars är ett sätt att med bakteries hjälp få bättre resultat, dvs mer butanol.

Forskningen i Uppsala tycker att man enkelt kan säga att ökade kunskaper om förändringar i cyanobakterierna och en alltmer utvecklad teknik och syntetisk biologi gör att forskarna kan ta bort mer och mer av cyanobakterien vilket, märkligt nog, leder till en betydligt bättre butanolproduktion.

Vägen till en verkligt storskalig butanoltillverkning har förkortats i hög grad vilket bl.a. kan vara en följd av att det förs fler och mera intensiva diskussioner och ifrågasättande kring hur vi använder fossila bränslen och hur det påverkar oss och vår jord.

Varför är då butanol så intressant?
Jo, för att det finns så många sätt att använda butanolen.
Den kan ingå i bilproduktion men kan också driva bilarna utan den klimatpåverkan som biltrafiken har idag.
Butanol kan också, vid tillverkning av däck, blandas in som en miljövänlig beståndsdel i gummit,.

Kunskapen och förmågan att modifiera cyanobakterier för att producera ett flertal olika kemikalier, från koldioxid och solenergi, växer fram parallellt med framsteg i teknik, utvecklad syntetisk biologi som gör det möjligt att genetiskt förändra olika ämnen.
Genom att kombinera teknikutveckling, ett systematiskt arbetssätt och tillvarata upptäckten att ju mer som tas bort från cyanobakterierna desto större mängder butanol bildas, hittar forskarna allt bättre vägar att förverkliga konceptet.

Solenergi, koldioxid och vatten blir en möjlighet för stora industrier, som idag har höga utsläpp av växthusgasen koldioxid, att kunna använda processen med cyanobakterier för att binda koldioxid och på det sättet minska sina utsläpp betydligt.

Forskningen vid Uppsala universitet ingår i det större EU-projektet, Photofuel (www.photofuel.eu) vars målsättning är att utveckla nästa generation av tekniker för att få en hållbar tillverkning av alternativa bränslen inom transportsektorn.

Man kan nog säga att butanolproduktion med hjälp av modifierade cyanobakterier är ett underbart exempel på hur läsande och lärande ger oss mycket större chanser att låta oss och hela jorden överleva i framtiden.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren