Lyssnat

Baumans kompass

– Föreställ er att ni sitter i ett fullsatt flygplan. Ni tror att planet är bemannat, det hörs olika meddelanden i högtalarna då och då. Så småningom visar det sig att det är tomt i cockpiten och planet går på autopilot mot ett okänt mål och en flygplats som ännu inte är byggd, säger professor Zygmunt Bauman. Sådan är hans bedömning av läget som vår civilisation befinner sig i.

Den 86-årige polskjudiske sociologen och filosofen talar inför en till brädden fylld salong på Södra teatern i Stockholm. Den andäktigt lyssnande publiken består mest av ungdomar.

Ämnet för kvällen är Interregnum, mellan systemen – Baumans term för tillståndet i världen. De politiska systemen har upphört att fungera, makten hör inte längre ihop med politiken. Ingen lösnig finns i sikte – det nya är ännu inte uppfunnet. Vår livsstil idag består mest i att konsumera – det vi tror att vi blir lyckliga av.

Våra liv präglas av stor osäkerhet. Samhällsklasser har ersatts av ett prekariat (från engelska ordet precarious – vansklig, osäker) som ersatt det gamla proletariatet.

The jury is still out (juryn är fortfarande ute och överlägger), avslutar Zygmunt Bauman på sin skrovliga polskengelska. It is high time to come into the courtroom – det är hög tid att komma tillbaka och meddela domen.

Text och foto: Jurek Holzer

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren