Samhälle

-Beklagligt att 65-plussare är underrepresenterade

Amanda Lind, partisekreterare Mp. Foto: Fredrik Hjerling

I den nyvalda rekordunga riksdagen saknar fyra av åtta partier helt representation av seniorer: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Nyfikengrå har ställt frågor till dessa fyra, och enbart fått svar från två (Se länkar längst ner där även den äldsta ledamoten Liberalernas Barbro Westerholm tycker till). Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inte hört av sig trots upprepade försök. I dag är det Miljöpartiets Amanda Lind som ger sin syn på den bristfälliga representationen av äldre i Sveriges riksdag:

Väljarkåren har bestått av 27 procent 65-plussare, dvs nästan två miljoner svenskar. Vad är er kommentar till detta facit?

– Det är önskvärt att riksdagens sammansättning speglar befolkningens. Det gäller både i fråga om ålder, kön och bakgrund. Det är beklagligt att personer över 65 år är underrepresenterade och det är viktigt att både partierna och samhället i stort bättre tar tillvara äldres viktiga erfarenheter och perspektiv.

Ert parti är ett av fyra som helt saknar representation av åldersgruppen 65-plus. Hur ser ni på detta faktum?

– Våra riksdagslistor inför valet speglade bättre befolkningen åldersmässigt, men tyvärr gäller inte samma sak för dem som faktiskt blev invalda. Det handlar bland annat om att vi inte fick mandat i lika många distrikt som förra gången, i sånt fall hade representationen sett bättre ut. Men det här är absolut något vi kommer att behöva jobba vidare med.

Är ni nöjda med resultatet?

– Vi strävar efter en god representation av olika grupper, så det finns alltid utrymme för förbättringar. Vi har en jämställdhets- och mångfaldskommitté som stöttar våra lokalavdelningar och distrikt samt utbildar våra valberedningar. Vårt äldreförbund Gröna seniorer driver också ett aktivt arbete för att öka äldres representation och ta tillvara de frågor som äldre prioriterar.

Om inte, vad gick fel?

– Våra riksdagslistor beslutas i partidistrikten, genom processer som ser olika ut från län till län. Det är många faktorer som avgör vilka som hamnar på listorna och i vilken ordning. Allra viktigast är förstås kandidatens politiska inriktning och förtroende, men även kön, ålder, erfarenheter och bakgrund har betydelse. Vi genomför varje mandatperiod en kartläggning av representationen i samtliga politiska församlingar för att vi ska kunna stärka mångfalden bland våra politiker.

Kommer det här att betyda något för kommande riksdagsval?

– Det är för tidigt att uttala sig om, men jag hoppas självklart att vi ska ha en god representation i kommande val.

Tidigare intervjuer, läs här:

Barbro Westerholm.

Anders W Jonsson.

Redaktörens krönika om 65-plussarna i riksdagen.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren