Folk, Tyckt

Bra äldreomsorg kostar – stöd vårt upprop

I dag startar ett nytt omfattande upprop på Nyfikengrå för att få politikerna att bekänna färg i den viktiga frågan om äldreomsorgens finansiering. Det är samhällsdebattörerna Berit Rollén och Monika Olin Wikman som står bakom uppropet och som kräver svar av de politiska partierna.

För att få tyngd bakom kraven har även en Facebooksida startat, Bra äldreomsorg kostar, där den som vill kan vara med genom att trycka på Gilla-knappen. Gör det! Och se till att alla dina vänner gör detsamma!

1. Varför drar ni igång det här uppropet?
Det är hög tid att opinionen växer för att vi ska få politikerna att vakna. Det avsätts för lite resurser till äldreomsorgen och de politiska partierna måste sluta blunda inför problemet.

2. Hur har ni gått tillväga?
Vi har skickat brev (se nedan) till de politiska partiernas ledare med kopia till pensionärsorganisationerna och Sveriges kommuner och landsting där vi kräver snabba besked av dem.

3. Hur ska budskapet spridas?
Via media, Facebook, bloggar och artiklar.

4. Vad är nästa steg?
Vi ska informera media om att uppropet gjorts och varför.

5. Vad hoppas ni uppnå?
Att partierna tar i frågan om äldreomsorgens långsiktiga finansiering, till exempel utreder en äldreomsorgsförsäkring. Att det sker snabbt, mycken tid är redan försutten.

—————————————————————————————————————————————————————-

Till ordförandena och
talespersonerna för äldreomsorg Stockholm juni 2014
i M, FP, KD, C, S, MP, V, SD och FI

För kännedom till PRO, SPF, SPRF, SKPF, RPG, SKL och massmedia

Viktiga frågor om äldreomsorgen inför valet.
Vi är många som är oroliga för vilken vård och omsorg vi ska kunna få när vi inte längre klarar oss själva. Redan 2011 skrev en grupp debattörer ett Upprop som lades ut på Vårdalstiftelsens Seniorblogg. Det handlar om att vi vill betraktas som myndiga människor hela livet med valfrihet vad gäller boende och omsorg. Uppropet har sedan skrivits under av ca 400 personer (upprop och lista bifogas).
Vår största oro gäller nu finansieringen av kommunernas äldreomsorg. Kostnaderna för den har ökat med sju procent sedan år 2000 medan de demografiska behoven har ökat med 16 procent. (Källa SKL Ekonomirapport 2014). SKL-ordföranden Anders Knape konstaterar i en kommentar att det inte kommer att finnas mer resurser framöver. ”Det finns inte utrymme för ambitionshöjningar eller att öka investeringarna de närmaste åren om inte en uppskrivning av de generella statsbidragen sker”. Utan ökade statsbidrag måste kommunalskatterna höjas med nästan en krona fram till 2017. Och på mycket längre sikt – 2035 – har SKL beräknat behovet till 13 kronor eller 200 miljarder.
Våra frågor till er inför valet är nu:
1. Vilken vård och omsorg vill ni garantera för de äldre fram till 2035? Ska äldreboendena fortsätta att minska? Kommer personalförsörjningen att klaras? Hur förväntas kvaliteten motsvara de önskemål som kommer att finnas bland blivande äldre? Kommer valfriheten att öka?
2. Hur vill ni finansiera äldreomsorgen från och med 2014 och framöver, fram till 2035?
3. Hur ställer ni er till att utreda en äldreomsorgsförsäkring?
4. Vilka blir konsekvenserna av att inte ta i frågan nu, enligt er?
Vi vill ha era svar senast den 29 juni, alltså den dag Almedalsveckan börjar. Detta brev och era svar kommer att publiceras på nättidningen för 60-plussare Nyfiken Grå (www.nyfikengra.se).
Med vänlig hälsning

Berit Rollén och Monika Olin Wikman

  1. Birgitta Jonsson

    Framför allt måste biståndskraven för servicehus lättas. Som jag ser det i Stockholm finns tillräckligt med platser för de tvingande fallen, men de som känner sig ensamma och otrygga får inte flytta till servicehus. Och ändå finns ofta tomma platser där. Det är inte för att det inte finns behov, det beror på att alltför många sökande får avslag. Gör det lättare att få plats på servicehus!

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren