Det bråkas och tvistas som aldrig förr kring begravningar. Ny statistik från Stockholms kyrkogårdsförvaltning och Länsstyrelsen i Stockholm talar ett tydligt språk:

De senaste tre åren har antalet begravningsrelaterade tvister och medlingsärenden ökat med 126 procent jämfört med samma period åren innan.

– Väldigt mycket beror på hur dagens familjekonstellationer ser ut, säger Elisabeth Tollsten, enhetschef på Stockholms kyrkogårdsförvaltning i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar att dagens familjebildning ser helt annorlunda ut:

– Man gifter om sig, lever i flera relationer, får särkullsbarn och har generellt sett större och mer komplexa familjer. Med så många röster blir det ofta svårt att enas kring kremering och gravsättning, och också hur ceremonin ska se ut.

Det man bråkar mest om är platsen för gravsättning, antingen geografiskt eller hur graven ska se ut. Sedan kommer frågan om den avlidne ska kremeras eller begravas i kista.

– Ofta handlar det om att uppfattningarna går isär kring vad de tror att den anhörige själv hade föredragit. Något som går att undvika genom att skriva testamente och fylla i sitt livsarkiv.

För att försöka att ändra trenden lanserar nu Stiftelsen Ignis i samarbete med begravningsbyrån Ignis ett frågeformulär som ska reda ut tvistefrågorna i förväg  ett frågeformulär – Enkla arkivet – som ska reda ut de vanligaste tvistefrågorna i förväg.

– Tidigare har det varit omständligt att på ett smidigt sätt fylla i sina önskemål i de formulär som funnits. Många tycker att frågorna är för specifika och för många till antalet, därför har vi valt att göra det enklare för alla inblandade.  Det enkla arkivet innehåller bara en handfull frågor, och de som oftast orsaker tvister, säger Jan Olov Andersson, VD för Stiftelsen Ignis.