Samhälle

Brist på äldrebostäder i var tredje kommun

Äldreboendet Edsby slott drivs av Vardaga sedan 2015. Foto: ambea.se.

Larmen har kommit och gått på senare år – vart ska alla gamla och skröpliga ta vägen när de inte klarar av att bo kvar i sina hem?

Kommunerna har uppenbarligen duckat. Utvecklingen ser minst sagt dyster ut, som den beskrivs av Boverkets senaste enkät om bostadsmarknaden till landets kommuner:

Sedan 1994 har närmare 40 000 platser i särskilt boende för äldre försvunnit. Och i 116 kommuner råder det underskott på särskilda boendeformer för äldre.

Allra sämst är situationen för personer med funktionsnedsättning, där 169 kommuner uppger att det saknas tillräckligt med bostäder.

Samtidigt ökar, som väl alla vet numera, antalet riktigt gamla.

Särskilt kraftig är ökningen bland personer som är 85 år och äldre. År 2050 räknar prognosmakarna med att den gruppen kommer att vara dubbelt så stor som idag.

288 av Sveriges 290 kommuner har besvarat enkäten som pejlar bostadsmarknadsläget i olika regioner och kommungrupper, och för olika grupper på bostadsmarknaden.

Tidningen Dagens Samhälle har tittat närmare på siffrorna och konstaterar att hälften av kommunerna har balans i utbudet av platser. Bara tolv kommuner redovisar överskott, det är hälften så många som för två år sedan. Mesta underskottet finns i Storstockholmsområdet.

Nästan varannan ny bostad som byggs är privat, 45 procent i Storstockholm, mer än hälften i Storgöteborg.

– Det är oroväckande att det inte byggs mer, säger Greger Bengtsson som är samordnare på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Vi behöver en bostadsförsörjningsstrategi för äldre med även andra former av trygghetsboenden, boenden som pensionärer också har råd med säger han till tidningen.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren