Skrivit, Tyckt

”Bygg om Slussen bättre, snabbare, billigare”

Hur ska Slussen ska se ut i framtiden? Frågan debatteras fortfarande för fullt medan de juridiska processerna pågår kring den lösning som Stockholms stad lagt fram. Nyfikengrå har fått ett inlägg från arkitekt Lennart Klaesson och arbetsgruppen Slussen plan B: 

Stockholm stad har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva (dvs ogiltigförklara) planen för Nya Slussen. Nu prövas planen i Svea Hovrätt som räknar med att komma med sin dom i september. Då får vi se om stadens plan för Nya Slussen går igenom eller om den gamla planen från 1935 kommer att fortsätta att gälla …

Även om staden får igenom sin plan för Nya Slussen är det inte säkert att den kan genomföras. Det pågår fler juridiska processer, bland annat prövas nu planen för en ny bussterminal i Katarinaberget och en ny miljö- och vattendom i Mark- och miljödomstolen. Och dessa domar kommer tidigast senare i höst … och som sen troligen kommer att överklagas i högre instanser …

Modernt Slussen inom gällande plan

Men vi behöver inte vänta i flera år på nya planprocesser och nya juridiska prövningar. Det går att påbörja en angelägen förnyelse av Slussen nu. Dessutom både snabbare och till en lägre kostnad, jämfört med projektet Nya Slussen. Vi kan redan nu riva den svårt skadade konstruktionen och snabbt bygga upp ett nytt modernt Slussen, bara man gör det inom ramen för gällande plan.

Det är just detta som expertgruppen SLUSSEN plan B har utrett.

Det finns många fördelar med att bygga Slussen enligt nu gällande plan.

En ny modern terminal för Nacka-Värmdö-bussarna får bästa läget med korta och bekväma byten till t-bana och stadsbussar.

En ljus, varm och trygg terminalmiljö med glaspartier mot bussarna och fin kontakt med Saltsjön och Mälaren kan byggas direkt.

Busstrafiken kan snabbt förbättras med nya smarta linjer, som kan ha hållplatser i Slussen, och sen gå vidare till city och andra slutmål.

Klöverbladslösningen ger goda möjligheter att förbättra miljön och framkomligheten för alla. De stora gångstråken mellan Söder och Gamla Stan blir naturliga och tillgängliga för alla, utan hindrande trappor, och med planskilda korsningar. Cykeltrafiken får egna stråk med mer plats och bättre säkerhet.

Busstrafiken får bättre framkomlighet, bättre hållplatser och möjligheter till rundkörning vid trafikstörningar. Biltrafiken får också bra framkomlighet och bättre flyt med planskilda korsningar och enkel väjning, i stället för T-korsningar med stopp och köer. Ett lugnare trafiktempo ger mindre buller och en bättre miljö för alla.

Ett smart utnyttjande av Slussens nya konstruktion öppnar möjligheter att frigöra attraktiva ytor till trygga och sköna platser. Karl Johans torg utvidgas mot Gamla stans solsida, med nya träd och bra kontakt med Riddarfjärden och Saltsjön.

Stadsbilden bevaras

De fria vyerna med panoramat över Riddarfjärden, Gamla Stan och Strömmen bibehålls. Stadsbilden bevaras och näset med den tudelade förbindelsen mellan Söder och Gamla Stan behålls. Inga nya störande byggnader tillkommer.

Lokalerna i Slussen återskapas och moderniseras för kultur, service och handel. Den befintliga gallerian utvecklas och får goda förbindelser med både torgplanet, t-banan och bussterminalen.

Mälarens utflöden förbättras med öppning av gamla Polhemsslussen och nya avtappningsrännor tillsammans med ökad kapacitet i Hammarby och Södertälje. På så sätt sprids vattenflödena och risken för översvämning, erosion, ras och stora slamflöden minskas. Slussen säkras för högre havsnivåer med en hållbar höjdsättning.

Förnyelsen av Slussen bör också ske i nära samarbete mellan Stockholm, Nacka, Värmdö, SL, näringslivet och berörda fastighetsägare.

Den som vill stödja SLUSSEN plan B kan göra det genom att sätta in pengar på PlusGiro 64 93 39 – 9. Alla insättningar på detta konto går nu oavkortat till att betala de advokater som företräder de sakägare i Svea Hovrätt som motsätter sig stadens planer för Nya Slussen.

Mer information finns på slussenplanb.nu

Arbetsgruppen SLUSSEN plan B

genom Lennart Klaesson, Arkitekt SAR/MSA

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren