Samhälle

Centern vill snabba på förbättringar för de fattigaste pensionärerna

Annie Lööf tillsammans med förra riksdagsledamoten från Kronoberg Ingegerd Oskarsson. Foto: Kate Gabor.

I dag går Nyfikengrå vidare med partiledarintervjuerna inför höstens val. Vi ställer frågor om äldre, om fattiga pensionärer och varför pensionssystemet ska hanteras i en sluten grupp, något som möts av allt starkare kritik från olika håll, inte minst från pensionärernas egna organisationer.

Förra veckan mötte Sigfrid Leijonhufvud Kristdemokraternas Ebba Busch Thor och hon höll delvis med om den kritik som finns mot pensionssystemet (läs mer här) (eller titta på den filmade intervjun här),

Nu är det Centerns partiledare Annie Lööfs tur att svara. Och hon tror på Pensionsgruppen som en ”stabil och långsiktig modell”:

Hur ser du på den uppgörelse som Pensionsgruppen kom fram till i vintras?

Vi är stolta över de förbättringar för landets pensionärer som pensionsgruppen föreslagit. Centerpartiet har länge drivit på för höjd garantipension och reformering av bostadstillägget.

De beslutade ekonomiska förbättringarna för de som har det allra sämst är vi särskilt glada för eftersom det även leder till mer jämställda pensioner, äldre ensamstående kvinnor är nämligen överrepresenterade bland de pensionärer som har det allra sämst ekonomiskt.

Det är dock viktigt att de av pensionsgruppen föreslagna åtgärderna genomförs. Här vill Centerpartiet att det går snabbare.

Hur ser konsekvenserna av den ut för samhället?

Konsekvenserna för samhället är långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner. Den kommer innebära höjd pension för dem som har det allra sämst, ett mer hållbart och tryggt premiepensionssystem och en beslutad plan för jämställda pensioner.

Den successivt höjda pensionsåldern är ett resultat av att vi är friskare och lever längre. Det blir då en naturlig del att anpassa pensionsåldern därefter. Allt färre ska försörja allt fler. Fler behöver arbeta längre och vara med och betala in till vår gemensamma välfärd.

För den enskilde pensionären som inte lever på garantipension?

Eftersom överenskommelsen syftar till långsiktigt höjda och hållbara pensioner för alla, även de som inte lever på garantipension, är det en överenskommelse som ska ge mer pengar i plånboken för alla. Men det mest akuta problemet idag är de pensionärer som har det sämst ekonomiskt och därför har de första åtgärderna riktats mot den gruppen.

Pensionsgruppen är på så vis en stabil och långsiktig modell.

Anser du att Pensionsgruppen är en bra modell för att hantera det svenska pensionssystemet?

Ja, gällande stora frågor som handlar om till exempel pensioner och som spänner över lång tid är en blocköverskridande överenskommelse viktig för att undvika ryckighet i form av regeringsskifte. Pensionsgruppen är på så vis en stabil och långsiktig modell.

Har ditt parti förslag till ändringar, i så fall vilka?

Nej, vi tycker att gruppen är en lösning för ett stabilt och långsiktigt arbete för trygga och hållbara pensioner.

Har du och ditt parti diskuterat att låta fler riksdagspartier ingå i gruppen?

Nej, det här är de partier som står bakom det pensionssystem vi har.

Hur tänker du och ditt parti på frågan om den allmänna pensionsavgiften, APL?

I dagsläget har vi inte något förslag. Vi kan tänka oss att i pensionsgruppen diskutera ärendet. Syftet är att öka pengarna i pensionssystemet. Vi ser i första hand att det kan ske med att fler arbetar och att pensionsåldern höjs.

Centerpartiet har ett tydligt mål att fler seniorer ska ha förtroendeuppdrag för partiet efter valet 2018.

Vad är din uppfattning om åldersrepresentativiteten i riksdagen?

Äldre människor är idag friskare och orkar mer längre upp i åren – allt från att umgås med familj och vänner till att läsa böcker och tidningar, ta del av nöjen och kultur och att resa. Det innebär också att fler äldre har möjlighet att vara aktiva inom politiken. Centerpartiet har ett tydligt mål att fler seniorer ska ha förtroendeuppdrag för partiet efter valet 2018.

Har du själv agerat för att få in fler äldre i riksdagen?

Ja, i vårt långsiktiga strategiska arbete har vi som ett av våra viktiga mål att fler seniorer ska ha förtroendeuppdrag för partiet efter valet 2018. Inom C har vi också ett mycket aktivt seniornätverk i vårt parti, vilket jag är väldigt glad för.

Vi tycker regeringen agerar för långsamt. Vi sänker skatten för pensionärer mer än regeringen.

Hur viktiga är äldrefrågor i höstens val för ditt parti, rangordna gärna på en skala ett till tio, där tio är viktigast.

De är högt prioriterade och vi gör flera stora satsningar på seniorer i vår budget. Bland annat har vi drivit på för höjd garantipension och reform av bostadstillägg och uppnått detta i Pensionsgruppen – nu ska det genomföras.

Vi tycker regeringen agerar för långsamt. Vi sänker skatten för pensionärer mer än regeringen. Lika mycket krona-för-krona för de som inte arbetar och ytterligare sänkt skatt med 1,1 miljarder mer för de som vill fortsätta arbeta efter 65.

Jobben, tryggheten i samhället och miljö och klimat är också högt prioriterade och påverkar förutsättningarna för att våra seniorer ska kunna ha ett gott liv.

 

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren