Folk, Läst, Tyckt

Civilisationernas kamp – leva jämsides enda vägen till fredligare värld

Huntington. Foto: en.wikipedia.org

Samuel P Huntington. Foto: en.wikipedia.org

Ann-Marie Åsheden, journalist och författare, har läst Civilisationernas kamp: mot en ny världsordning av Samuel P Huntington:

Mörkerman. Pessimist.

Sådan lät kritiken när den amerikanske statsvetaren Samuel P Huntington 1993 först publicerade sin text om ”civilisationernas kamp” i tidskriften Foreign Affairs.

Muren som delade Europa hade fallit. Den långa konflikten mellan kapitalismen och kommunismen var slut, och kapitalismen framstod som segrare. Optimismen blommade. Professor Francis Fukuyama påstod att historien nu var slut.

Men det trodde inte Huntington på. Han såg fröet till nya konflikter. Inte mellan nationer eller ideologier som dittills. Utan mellan olika kultursfärer. Skillnaderna mellan dem är högst påtagliga och helt grundläggande, menade han. I hans ögon omfattar ”kultur” historia, språk, andlig och materiell kultur, traditioner, och framför allt religion.

De fem kultursfärerna, enligt Huntington. Ill: Ishavara7/en.wikipedia.org

De stora kultursfärerna, enligt Huntington. Ill: Ishvara7/en.wikipedia.org

Han såg fem distinkta kultursfärer: västerlandets, den kinesiska, den japanska, den muslimska, den hinduiska och den slavisk-ortodoxa. ”Framtidens allvarligare konflikter kommer att utspela sig längs de gränslinjer som skiljer dessa kulturkretsar från varandra”.

Internmuslimsk religiös resning

Idag ser vi detta slå in på flera olika håll. Särskilt tydlig är konflikten mellan västerlandet och den muslimska kulturen. Islamiska staten gestaltar den tydligast. En internmuslimsk religiös rensning pågår i Irak och Syrien, mellan shia och sunni inom islam. Den har redan börjat byggas upp mellan Islamiska staten (med sin extrema tolkning av islam) och övriga religioner, inklusive sekularismen. Västvärlden är den stora utpekade fienden.

Turkiet ligger på gränslinjen mellan västerlandet och den islamska kultursfären. Det är ännu tydligare idag än när Huntington skrev. Idag är det muslimska på väg att ta över, efter en lång period av västerländsk orientering.

En annan kulturgräns – mellan det västerländska och det slaviskt-ortodoxa – går rakt genom Östeuropa. Det blodiga inbördeskriget på Balkan på 1990-talet fördes kring en denna gränslinje.

Rysslands annektering av Ukraina blir mer förståelig om man ser världen med Huntingtons glasögon. Den djupa ryska känslan – i såväl elit som folk – är att Ukraina tillhör samma slavisk-ortodoxa kultursfär. Därför blev det så hotande för Ryssland när Ukraina började vända sig mot väst.

Även dagens Greklandskris har en kulturell dimension. Grekland tillhör den ortodoxa östkristenheten och hör kulturellt närmare samman med Ryssland än med Västeuropa. Därför är det inte konstigt att Grekland vänder sig till Putin när det krisar med väst.

Dagens konflikter blir mer begripliga

Kanske kan vi till och med se dagens märkliga propaganda för identiteternas oerhörda betydelse som ett slags kulturkrigsförklaring?

När jag läste boken på 90-talet tyckte jag den var intressant; tecknen fanns redan då. Men att läsa om den idag ger en rejäl aha-upplevelse. Dagens många och obehagliga konflikter blir mer begripliga.

Jag inser också att mitt västerländska perspektiv är djupt rotat i mig och får en ny förståelse för att andras kulturella perspektiv är lika djupt rotade i dem.

Jag ser tydligare än någonsin att den enda vägen till en fredligare värld är att både jag och ”de andra” lär oss finna gemensamma nämnare och lär oss att leva jämsides. Tolerans är nyckelordet. Det är också vad Samuel Huntington föreslår som den långsiktiga strategin för att undvika kulturkonflikterna.

På kort sikt ordinerar han samarbete och integration inom den västerländska sfären och med länder som står oss nära. Men han förespråkar också hårt stål: Det ligger i västs intresse att i ren självbevarelsedrift upprusta, hålla efter kärnvapenspridning och utnyttja konflikter mellan andra kultursfärer.

 

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren