Sagt, Tyckt

Dagens äldredebatt: Frånvarande vuxna och brister i upphandlingen

Debatten om bristerna i äldrevården fortsätter. I dagens morgontidningar förs det fram åsikter med vitt skilda perspektiv. I en krönika av Roland Poirier Martinsson på SvD:s ledarsida skriver han bland annat: ”Är det någon som tror att larmen om missförhållanden i äldreomsorgen hade varit lika många i ett rikt land som Sverige, ifall vuxna barn hade engagerat sig lika mycket i sina gamla föräldrars vardag som småbarnsföräldrar engagerar sig i hur daghemmen sköter sin verksamhet? Om vi sällan eller aldrig besöker våra gamla, då talar vi genom vårt beteende om för institutionen som köpt vårt ansvar att vi inte bryr oss särskilt mycket om hur den sköter sig.”

Roland Poirier Martinsson är filosof och författare och leder Timbro medieinstitut.

DNdebatt presenterar Anders Wijkman och Åsa Edman innehållet i ett delbetänkande från Upphandlingsutredningen som läggs fram i dag. Några punkter som förs fram: En krånglig tillämpning av ett ofta stelbent regelverk begränsar den offentliga sektorns möjligheter att göra goda affärer. Kompetensen kring upphandling är allmänt sett för låg. Upphandlade kontrakt följs sällan upp eller utvärderas.

DN:s Pia Gripenberg tar i en krönika på ekonomisidorna upp frågan om riskkapitalbolagen och den samhällsfinansierade vården. ”De stora riskkapitalbolagens bästa tid har förmodligen redan varit. Skandalerna i Carema visar på svagheterna i deras ägarmodell,”

 

 

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren