Krönika, Samhälle

Dags för äldreomsorgens egen framgångssaga

Tre glada barn på förskolan. Foto: Karlstads kommun.

Simrishamn denna heta sommar, det myllrar av liv, barnfamiljer och glasspinnar, fastboende och besökare i långa banor, ständiga evenemang som allsång, loppis, frukostmöten på Hamnplan, trädgårdsvisningar, konserter, utställningar, Kiviks marknad. På stränderna badas det från morgon till kväll. Synligt välstånd.

Jag undrar hur många som sitter inne hemma eller på äldreboendena.

Det finns andra bilder. Det brinner i stora delar av norra Sverige, djuren får inte foder. Och nyss talade jag med en äldre kvinna som inte kommit ut på hela sommaren. Det är för varmt.

Utspel från äldreministern

Jag undrar hur många som sitter inne hemma eller på äldreboendena. En del är inlåsta i lägenheter utan hiss. Man kan undra vilken stimulans som är möjlig för de riktigt gamla, särskilt som även personal har semester.

Mitt i värmeböljan kommer ett utspel från äldreministern Lena Hallengren som vill utreda om en särskild äldrelag behövs där man samlar bestämmelserna om äldreomsorg. Nu finns lagstiftning inom socialtjänstlagen.

Hon säger i pressmeddelande att man bör finna en form som ger äldre förutsättningar att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Äldre bör ha rätt till en sammanhållen och effektiv vård och omsorg och en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Enligt tilläggsdirektiven till den pågående utredningen om framtidens socialtjänst ska man också analysera om det finns behov av ett mer ändamålsenligt begrepp än skälig levnadsnivå.

Pensionärsorganisationerna har drivit på och i betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer som kom förra året finns också bedömningar kring behov av ny rättslig reglering.

Dokumenterad oförmåga till samordning

Behovet av reglering för likvärdiga förhållanden framkallas bland annat av landstingens och kommunernas sedan länge dokumenterade oförmåga till samordning av insatser för multisjuka äldre.

Utredningen vill ha multiprofessionella team som kommer hem till patienten istället för att denna ovärdiga slussning fram och tillbaka till sjukhus.

Nya samarbetsformer måste till. Region Skåne har tecknat avtal med kommunerna om detta men än är vi inte där. Och för att få likvärdighet över landet kanske en lagstiftning behövs.

Dela gärna på facebook och twitter – kommentera här på sidan!

Så mycket mer får man inte veta av pressmeddelande och direktiv vilket är olyckligt och ger associationer till valtaktik. Men lovande är att äldreministern i pressmeddelandet säger sig minnas när förskolan gick från att vara en del i den sociala omsorgen till att bli en egen skolform. Det blev en skjuts för förskolans pedagogiska kvalitet och en bättre fokus.

… förskolan är en framgångssaga det vet vi som var med i starten på 70 talet.

Det kan vara dags för äldreomsorgen att göra en liknande resa och därför värt att titta på en äldrelag. Jag blir hoppfull inför denna jämförelse, förskolan är en framgångssaga det vet vi som var med i starten på 70 talet. Under senare år är vi många äldredebattörer som velat se parallellen, nu kanske det kan börja hända.

Desto mer nedslagen blir jag av tidningen Expressens reaktioner. Jag läser ledarsidan (21 juli 2018) om att det är det stora antalet äldre framöver som är problemet, även om ”köttberget” inte direkt används som begrepp.

Statliga garantier tycker man är något dumt. Samhället kommer inte ha råd. Och det är lättare att backa från lokala än statliga beslut när det kärvar.

Expressens krönikör Ann-Charlotte Marteus har menat (5 juni 2017) att politikerna måste sluta med vidlyftiga löften, vad som behövs är praktiska och snabbt genomförbara idéer.

Så inför dubbelrum i äldreomsorgen, en standardsänkning javisst, men det finns nog många äldre som hellre bor med en generationskompis i ett trevligt rum där man kan höra personalen prata och skratta i korridoren än att bo ensam i en lägenhet menar hon.

Varför då inte införa långvården igen men ännu fler generationskompisar i rummet och ännu mer skratt och glam? Mycket billigare, eller hur Marteus?

Det är alltså på de gamla det ska sparas och sänkas standard medan resten av befolkningen får det allt bättre.

Nytt grepp för finansieringen

Nej! I stället måste politikerna ta ett nytt grepp vad gäller hur framtidens äldreomsorg ska finansieras. Det är hög tid.

Utred en nationell statlig äldreomsorgsförsäkring genom en sådan blir det tydligt vad vi kan vänta oss av samhället och vad vi måste ta ansvar för själva. Det går inte att blunda längre. I så fall går vägen käpprätt åt standardsänkningar och sämre livsförhållanden.

Förmodligen gärna en äldrelag; men också en finansieringslösning!

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren