Krönika, Samhälle

De stora skogsbränderna: – Nu behöver branschen struktureras om

Foto: Lunds universitet.

Det kom ett brev till redaktören från Åsa Tham,  skoglig doktor i skogsskötsel, styrelseledamot i FSC international under sex år, Numera är hon egen företagare i Mozambique, driver skogsbruk, jordbruk med egen kvarn och mejeri:

Totalt overkligt att Sverige skulle uppleva en sådan katastrof

I dag är det omöjligt att skriva till er utan att prata om de stora skogsbränderna som härjar. Jag följer nyheterna och det verkar totalt overkligt att Sverige skulle uppleva en sådan katastrof.

Det här kommer att få stora följder, för de människor som drabbats så klart men också för alla som tidigare sett skog som en bra och säker näring.

Hela branschen kommer att behöva omstruktureras, vi har nu mer en situation som påminner om skogsföretag i andra delar av världen som hela tiden har brandfaran som ett överhängande hot.

Den låga brandrisken har just gått upp i rök

Det handlar inte om utan när det ska börja brinna. En av Sveriges största konkurrensfördelar vad gäller skogsbruk, nämligen den låga brandrisken, har just gått upp i rök.

Åsa Tham. Foto: Birgitta Lidberg.

Redan när de stora stormarna drog fram över Sverige så stod det klart för mig att vi i vår ambition att odla skog nått taket för hur stora virkesförråd man kan ha. Mycket av den skog som blåste ner i södra Sverige kunde ha avverkats för länge sedan, men alla vi som utbildats i skogsbruk har fått lära oss att bygga upp virkesförrådet, plantera, röja och gallra och i framtiden slutavverka. Skogen har växt bättre och fortare hela tiden och Sveriges samlade virkesförråd har byggt upp.

Under en torrsommar som denna finns det för mycket samlat bränsle i form av stora träd i skogarna. När det tar eld blir det en övermänsklig uppgift att stoppa elden som har får så mycket kraft och energi av alla träd som står på rot.

Vi ser nu i Sverige hur farligt det är när naturreservat tar eld, där finns gott om död, torr ved för blixten att tända på, det är en anledning till att så stora bränder härjat i USA som ju startade hela idén med naturreservat i början av förra seklet.

Den naturanpassning som jag med andra verkställt i svenskt skogsbruk gör att det finns gott om död, torr ved överallt i skogen för blixten att tända på. I skogsbruk med stor brandrisk, som i Sydafrika till exempel, får man inte lämna död ved kvar i skogen av just risk för bränder. Naturvård bedrivs på särskilda avgränsade platser.

Vi måste skydda oss själva från den brandrisk en skog kan utgöra

Vi klagar över att länder som Mozambique låter sin naturskog brinna okontrollerat nästan årligen, men dessa bränder blir aldrig så kraftiga och ödesdigra eftersom det inte finns särskilt stora virkesförråd på rot och att den döda veden brinner så ofta att den inte orsakar stora risker.

Skogsbruket kommer att behöva ompröva allt som tidigare varit rätt och hela samhället måste se skog inte bara som ”fattigmans tröja” som min mormor alltid sa eller som natur som ska skyddas utan vi måste också skydda oss själva från den brandrisk en skog kan utgöra.

Saker förändras och vi gör bäst i att se verkligheten som den är och handla därefter

Det är märkligt att sitta här i Mozambique och reflektera över hur skogsbruket har kommit i denna situation, men om inte annat så lär det mig att det inte finns några sanningar utan att saker förändras och vi gör bäst i att se verkligheten som den är och handla därefter.

Dela gärna på facebook och twitter – kommentera här på sidan!

Tyvärr har vi människor svårt att ta till oss information och förändra oss proaktivt, det ser ut att behövas en kris eller katastrof för att vi ska förmå att ändra riktning.

Åsa Tham, skoglig doktor i skogsskötsel, Mozambique

  1. Anonym

    Hej Åsa, det är Micke Tham som skriver.
    Har just läst om dina tankar kring skogsbränder i Sverige. Det blir ett hon att städa i skogen. Men vad mer kan göras? Skulle korridorer av lövskog hjälpa?
    Vi tänker på dig och hoppas det går dig väl och att företaget genererar välstånd.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren