Samhälle

Den orättvisa pensionärsskatten snart borta?

Ebba Busch Thor med partiets nya logga. Foto: kristdemokraterna.se.

Det rör på sig i skattefrågan för pensionärer. I regeringens budgetförslag för några veckor sedan utlovade man sänkt skatt med upp till 2 500 kronor om året för cirka 70 procent av alla över 65 år.

Nu kommer Kristdemokraterna med ett ännu mer långtgående förslag. I sin vårekonomiska motion som presenterades i veckan lovar man att slopa skatteskillnaden helt och hållet mellan pensionärer och arbetstagare från och med nästa årsskifte.

Så här motiverar man sitt förslag:

”Skatteförändringar kan vara instrument för att möta samhällsproblem. Samtidigt behöver skatter vara legitima för att inte tära på tilliten. Det har funnits – och finns – tillfällen då skatter fått orimliga effekter eller på annat sätt utmanat känslan av rättvisa…..

….Vi menar att skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare …… uppfattas som orättvis, minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till att förstärka skillnaden mellan grupper.”

I motionen skriver man vidare:

”Pension är uppskjuten lön – inte ett bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar. Det bör därför beskattas som arbetsinkomst. En pensionär med en pension på 18 000 kronor får med vårt förslag 463 kronor mer i plånboken varje månad och en pensionär med en pension på 22 000 får 726 kronor mer.

Denna reform, som belastar offentliga finanser med cirka 14 miljarder, bör genomföras snarast och finansieras ansvarsfullt. Vi föreslår därför att momsen samtidigt höjs med 1 procentenhet så att momssatserna blir 7, 13 respektive 26 procent. Förslaget förstärker offentliga finanser med knappt 15 miljarder kronor varaktigt.”

Nu har även Moderaterna visat sina kort. Så härpresenterar man sina förbättringar:

”Moderaterna satsar närmare 4 miljarder kronor per år för sänkt skatt för pensionärer och erfarna medarbetare:

Sänkt skatt för pensionärer
Skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare tas bort för årsinkomster mellan 120 000 och 168 000 kronor. Skattesänkningen uppgår till upp till 2 500 kronor per år. För inkomster över 168 000 kronor och upp till cirka 360 000 kronor sker en avtagande skattesänkning. Förslaget omfattar 1,45 miljoner pensionärer.

Sänkt skatt för seniora medarbetare
Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år. Det innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och att sysselsättningen ökar med mellan 1 000 till 4 000 personer.

Sänkta anställningskostnader för seniora medarbetare
Den särskilda skatt på äldre anställda som regeringen införde 2016 bör avskaffas.”

Först regeringen, nu Kristdemokraterna  och Moderaterna – kan man hoppas på ett race där fler partier sällar sig till KD:s förslag?

Nyfikengrå satsar en slant på att den orättvisa skatten snart är ett minne blott!

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren