Folk, Samhälle

-Det är nivåerna det handlar om

Göran Persson. Foto: svt.se.

– Det är bra att man nu tar bort skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare, men det är pensionernas nivå som är problemet. Särskilt för dem som har lägst pensioner, säger Göran Persson.

Än en gång har han rutit till om pensionssystemet, förre statsministern som var ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna 1994 det år systemet kom till.

I SVT för några dagar sedan fick han chansen att föra fram sin kritik. Och den är inte nådig:

– Vi kan inte ha en ordning där människor som har jobbat ett helt liv plötsligt upplever att de blir fattiga.

– Jag brukar säga att vi har världens bästa pensionssystem med det lilla felet att det ger för låga pensioner.

– Jag sade redan när pensionssystemet kom att det här systemet kommer inte att bli populärt. Och det var ganska lätt att se när det här gjordes på 90-talet, i spåren av en statsfinansiell kris, att systemet är underfinansierat. Det är för snålt tilltaget.

Att Göran Persson säger detta är ingen tillfällighet. Det underliggande budskapet är att hans parti till nästa års val bör låta pensionsfrågan hamna i fokus.

Det sa han redan i sitt förstamajtal i våras, på torget i Vagnhärad: – Frågan om pensionerna ska vara stor i nästa års valrörelse. Jag tycker att de ska höjas.

Nu är det pensionärernas tur, sa han vidare.

– Det är så oerhört många människor som har jobbat ett långt liv och som nu går i pension och upplever att de får en för dålig pensionslösning. Vi måste ta den oron på allvar, det här är unga och aktiva människor. De kommer annars att bygga allianser i samhället som gör att den här frågan lyfts in, om de politiska partierna misslyckas med det.

Kan det vara så att Göran Persson slår in öppna dörrar?

I söndagskvällens Agenda debatterade liberale riksdagsledamoten Mats Persson, som också sitter i Pensionsgruppen där man för närvarande ser över systemet, och LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson.

Båda var i princip överens om att något måste göras, framför allt för de med de lägsta pensionerna, ofta ensamstående kvinnor.

LO-ordföranden höll med kritikerna om att det är för snålt tilltaget, men att systemet kommer att hålla över tid.

”Vi behöver ha in mer pengar i systemet, och se till att det funkar.”

Även Mats Persson ansåg att systemet behöver reformeras kraftigt så ”att det passar samhället som det ser ut i dag.”

Debatten lär fortsätta ända in i valkaklet september 2018. Redan om några veckor väntas Pensionsgruppen lägga fram ramar för hur man vill att de nya pensionsåldrarna ska se ut.

 1. Jag anser att nuvarande pensionssystem har misslyckats med att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott liv.

  Mitt parti sitter inte med i den så kallade Pensionsgruppen eftersom vi inte stod bakom 1994 års pensionsöverenskommelse, den uppgörelse som resulterade i dagens pensionssystem.

  Mitt parti krävde redan innan pensionsöverenskommelsen träffades mellan de borgerliga partierna, som då hade regeringsmakten och socialdemokraterna kort före valet i september 1994 att pensionsfrågan skulle ha prövats i allmänna val.
  Vi såg redan då att systemet inte skulle bli rättvist när invånare som jag födda på 1940-talet och framåt skulle gå i pension.

  Idag kan alla se att vi fick rätt i den kritik vi framförde då.
  I dag har vi ett pensionssystem där en allt större grupp pensionärer får en pension som det knappt går att leva på.

  Vi vill fortfarande att systemet ska reformeras. Pensionssystemet är både ojämlikt och kvinnofientligt.

  Det nuvarande pensionssystemet förstärker ojämlikheten då det i praktiken omfördelar från lågavlönade till högavlönade.

  Den som haft hög lön, bra arbetsvillkor och lägre risk för sjukskrivning får en hög pension.

  De lägre tjänstemän och LO-grupper som började jobba i tidig ålder och som slitits ut missgynnas.

  Detta då de ofta i tvingas gå i pension i förtid med yrkesskador.
  En av de viktigaste orsakerna till skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är att kvinnor har tagit ett större ansvar för barn och hem.

  De kvinnor som idag är fattigpensionärer har ofta arbetat deltid, varit hemma i perioder med barn då det tidigare inte fanns någon barnomsorg, haft lägre lön, varit verksamma i slitsamma yrken med hög sjukfrånvaro.

  Även idag har kvinnor högre sjukfrånvaro, längre föräldraledighet, sämre karriärmöjligheter, lägre lön och större andel deltidsarbete som leder till att kvinnor får lägre pension än män.

  Vi vill att ha ett nytt pensionssystem som bygger på inkomstbortfallsprincipen men som trots det har en omfördelande roll för att göra det mer jämlikt än dagens system.

  Vi vill se ett pensionssystem som är mer solidariskt och förutsägbart.
  Ett nytt pensionssystem måste utformas så att ingen riskerar att hamna under den så kallade fattigdomsgränsen.

  Men innan vi har ett nytt pensionssystem kan vi fortsätta att utveckla det nuvarande.

  En fråga som kan lösas redan nu är ”bromsen”, som innebär att när det går dåligt på börsen så slår den till och pensionerna sänks.
  Detta har hänt tre gånger sedan 2010!

  Vi vill avskaffa ”bromsen” och förhindra att pensionerna automatiskt kan sänkas. Pensionärer ska ha råd att bo. För att pensionärer och andra med låga inkomster ska ha möjlighet att bo bra, behövs det en bostadspolitik med fokus på att bygga bra bostäder som människor har råd att bo i. Därför har vi och regeringen infört ett nytt investeringsstöd för bostäder till äldre.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren