Folk, Tyckt

Det finns en lösning som ger jobb och säkrar vården

Lösningen heter kompetenslyft… Foto: sxc.hu

Lösningen heter kompetenslyft… Foto: sxc.hu

Jobben är den stora valfrågan. Arbetslösheten är oroande hög särskilt bland ungdomar. Pessimisterna menar att det i framtiden kommer att vara omöjligt att komma ner till de låga arbetslöshetstal vi hade under rekordåren. Samhället har helt enkelt förändrats så att människor inte behövs på arbetsmarknaden- i varje fall de som saknar utbildning, heter det.

Men som en bomb kommer nu en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att det framförallt kommer att  att saknas många undersköterskor inom omsorgen fram till 2023. Till den kommunala omsorgen behöver totalt rekryteras 144 000 personer.  Statistiska Centralbyrån, SCB, har tidigare angivit att om 20 år kommer det att saknas 150 000 undersköterskor bara inom äldreomsorgen eftersom allt färre vill utbilda sig till undersköterska. Samtidigt går en hög andel av dem som gör jobbet i dag i pension de närmaste åren.

Här finns nu en möjlighet för alla partier att ”triangulera” kring en lösning som ger jobb och säkrar vården. Lösningen heter ett nytt stort kompetenslyft.

Det ska inriktas på såväl unga som vuxna, på olika grupper av invandrare och infödda. Bygg en utbildning som ger kunskaper i vård och omsorg , praktiska och teoretiska, och som utvecklar goda språkkunskaper i svenska och invandrarspråk. Invandrarna kommer också att åldras och då behöver de omsorg på sitt språk!

Arbetsmiljö som kan locka

Men det räcker inte med en stor utbildningssatsning. Parallellt med den måste politikerna som fortfarande har det stora arbetsgivaransvaret axla det på allvar och skapa en arbetsmiljö som kan locka . Använd de undersköterskor som närmar sig pensionsåldern eller vill fortsätta några år som ambassadörer och mentorer. Det finns många som vittnar om omsorgsarbetets stor värden, mötena med människor som fortfarande har något att ge och känslan av att verkligen göra nytta och behövas.

Men ljusa vitttnesmål räcker inte. Ansvariga politiker måste ta sitt arbetsgivaransvar på allvar och skapa miljöer där människor orkar arbeta och trivas. Vårdarbetet måste bjuda på utveckling och olika ”karriärer” i form av specialisering, jfr Silviasystrarna för demensvården. Alla behöver inte göra allt. Städning kan vara en uppgift för städbolag eller vara ett entréjobb till vårdarbetet. Liksom matlagning.

Arbetstiderna måste förändras , heltid eller deltid och delade turer måste vara den anställdes frivillliga val och fasta anställningar måste vara normen.

Detta kostar pengar

Lönerna måste höjas och utvecklas med individens kunskaper.
Och så återstår bara en sak: allt detta kostar pengar. Vilket betyder att partierna nu måste tvingas ut ur sina hålor och ta i frågan om välfärdens finansiering. Det går inte längre att tiga och hoppas på att andra politiker ska ta ansvaret den dag bristerna verkligen uppenbaras. Vi är inte långt därifrån. Många kommuner klarar inte längre att upprätthålla standarden.

SKL:s ordförande konstaterade i början av året att utan statliga bidrag kan kvaliteten inte upprätthållas i äldreomsorgen.
De som är äldre och ser med oro på sin framtid, de som är medelålders och får ta ett allt större ansvar för sina föräldrar , de unga som också kommer att behöva vård en dag – alla måste vi nu säga ifrån.

Tvinga fram en diskussion inför valet om äldreomsorgens kvalitet, framtid och finansiering. Vi är nu farligt den gräns där många kommer att slänga den solidaritet vår välfärd bygger på och i stället planera för individuella lösningar. Vargen är inte långt borta..

Berit Rollén och Monika Olin Wikman

Läs även

Upprop för bättre omsorg om äldre

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren