Samhälle

Det ska gå att leva på pensionen

Berit Bölander. Foto: skpf.se.

SKPF Pensionärerna som är en av de fyra svenska pensionärsorganisationerna med drygt 170 000 medlemmar har kongress i dagarna. Där är huvudutspelet så här långt:

Pensionssystemet måste ses över.

Man konstaterar att ”flera avgörande förutsättningar som låg till grund för den politiska enigheten bakom systemet inte infriades. Följden är att vi har ett underfinansierat och ojämställt pensionssystem som inte klarar av sin mest grundläggande uppgift: att försörja dagens pensionärer”.

Kongressen har listat ett antal krav för att få till ett bättre system:

Den så kallade ”bromsen” tas bort.
Pensioner utvecklas i enlighet med inkomstbasbeloppet.
Premiepensionssystemet avskaffas.
Taket för bostadstillägg höjs.
Tidsperioden för omställningspensionen förlängs.
Hela systemet görs mer lättbegripligt.
Pensionen går att leva på, inte bara överleva på.
Den så kallade normen på 1,6 procent slopas eller åtminstone halveras.

– Ett pensionssystem som inte ger pensioner som går att leva på är inget pensionssystem värdigt Sveriges pensionärer. Därför måste hela systemet ses över, och det snarast, säger förbundsordföranden Berit Bölander i en kommentar.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren