Samhälle

Ebba Busch Thor: – Vart tog de äldre vägen?

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag.

– Det finns inte ett ord i vare sig januariöverenskommelsen – eller i regeringsdeklarationen – om fler äldreboenden. Inte ett ord om hur personalsituationen ska bli bättre.

Ebba Busch Thor. Foto: kristdemokraterna.se.

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor var den av partiledarna som tog upp den nya regeringens äldrepolitik vid dagens – och riksmötets – första och tre timmar långa partiledardebatt, och det i mycket skarpa ordalag.

Så här fortsatte hon:

– I stället vill man införa avgiftsfria kläder inom hemtjänsten. Och det är självklart okej med mig. Men när jag möter medarbetarna inom äldreomsorgen då är det personalbristen och behovet av fler vårdboenden de lyfter med mig.

En stund senare ställde hon en direkt fråga till statsministern om vart de äldre tagit vägen i januariöverenskommelsen:

– Er överenskommelse sträcker sig över 73 punkter. Men inte en enda berör bristen på äldreboenden.Inte en enda handlar om hur äldreomsorgen ska förbättras. Inte en enda handlar om personalsituationen. De enda två konkreta reformer som föreslås är fast vårdkontakt i hemtjänsten och fria arbetskläder.

– Ditt eget finansdepartement säger att 2026 kommer det att saknas 32 000 äldreboendeplatser. Hur kan man sluta en budgetöverenskommelse utan att ta upp äldreboendebristen? Var tog de äldre vägen?

Stefan Löfven. Foto: riksdagen.se.

På detta svarade Stefan Löfven:

– Antalet anställda i svensk välfärd har äntligen börjat öka igen.
– Vi ska öka sysselsättningen och korta vårdköerna.
– Vi ska utbilda fler så att välfärden kan rekrytera den personal de behöver.
– Vi ska se till att pensionärer som har slitit ett helt yrkesliv ska få höjd pension.

Bra rutet av Ebba Busch Thor. Dags för fler partiledare att visa samma tryck i sitt engagemang.

På Nyfikengrå fortsätter vi självfallet att följa den politiska debatten om oss äldre, en dryg fjärdedel av valmanskåren. Och där sex av riksdagens 349 ledamöter är över 65 år.

Läs även redaktörens rader här.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren