Folk, Krönikor, Tyckt

Det politiska livet efter DÖ

Ebba Busch Thor med blommor i famn när hon i april valdes till ny ordförande för KD. Foto: kristdemokraterna.se

Ebba Busch Thor med blommor i famn när hon i april valdes till ny ordförande för KD. Foto: kristdemokraterna.se

Pacta sunt servanda. Nu talar politiker och journalister latin när Kristdemokraternas svek mot Decemberöverenskommelsen (DÖ) ska avhandlas och partiledningen avhyvlas. Avtal ska hållas.

Det är ingen tvekan om att KD inte gjort det genom att partiets högsta organ – Rikstinget – fredagen den 9 oktober med överväldigande majoritet röstade för att ge partistyrelsen uppdraget att lämna DÖ. De tidigare KD-ledarna Alf Svensson och Göran Hägglund hade varnat partiet för ett utträde.

Man kan diskutera – och det görs – om Ebba Busch Thor pläderade helhjärtat för DÖ när hon bland annat betonade att man är en lika god kristdemokrat vare sig man röstar för eller emot att partiet håller avtalet.

Kabinettsfråga

Man kan hävda att hon och/eller hennes vice ordförande kunde ställt kabinettsfråga och på så sätt tvingat ombuden att välja mellan sin partiledning och ett nej till DÖ. När en stat skriver på ett internationellt avtal ska det som regel ratificeras av landets parlament för att gälla. Något liknade kan man tänka sig i fallet DÖ som kom till i hast och utan någon djupare förankring i något av de fördragsslutande partierna.

Är det då inte rimligt att överenskommelsen bör godkännas av partiets högsta beslutande organ? Partiledningen – men inte partistyrelsen – stod i fredags enig bakom DÖ som det ”minst dåliga ” alternativet för att lösa de parlamentariska knutar som uppstått sedan Sverigedemokraterna (SD) i december 2014 röstat för Alliansens budgetförslag och därmed fällt regeringens.

Partiet splittrat, ledningen överkörd

Men partiet är splittrat och partiledningen blev överkörd. Man kan spekulera i om partiledaren verkligen var en helhjärtad försvarare av vad hennes företrädare Göran Hägglund förhandlat fram och i själva verket var initiativtagare till tillsammans med finansminister Magdalena Andersson.

Men anklagelserna för brutna avtal måste riktas mot majoriteten av de demokratiskt valda ombuden till rikstinget. Det märkliga var att ledarna för övriga allianspartier inom några timmar hade döförklarat DÖ. Och detta utan att förankra i sina respektive stämmor.

Det var också något som både överraskade och upprörde regeringssidan med statsminister Löfven i spetsen. Det fanns uppenbarligen en önskan hos dessa tre att inför stundande kongresser slippa risken för en uppslitande debatt om DÖ – som nu mycket väl kunnat sluta med liknande nederlag som Busch Thor fick utstå den 9 oktober.

Statsvetare och andra kommentatorer säger att det här inte betyder någonting för svensk politik under det närmaste året. Varje alliansparti har lagt sin egen budget i enlighet med DÖ och kommer enbart att rösta på den. Regeringens budget går igenom och problemet kan tidigast uppstå om ett knappt år

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren