Skrivit, Tyckt

Efter Östersundsstudien – hur bra drivs kommunala äldreboenden?

– Glöd och stolthet hos de som jobbar i det privata äldreboendet. Resultat som leder till eftertanke kring den politiska retoriken om kommunala och privata äldreboenden. Monika Olin Wikman och Berit Rollén, initiativtagare till ett äldreupprop på Facebook, kommenterar i ett inlägg den studie om två äldreboenden i Östersund som presenterades i förra veckan:

I veckan som gick kom en studie från Nordic Health Group, NHG, knutet till Karolinska institutet där man har jämfört vården mellan ett kommunalt och ett privat äldreboende i Östersund. Det privata drivs av Vardaga, tidigare Carema. Boendena är identiska och vårdtyngden är densamma.

Skillnaden är att Vardaga driver verksamheten med 15 procent mindre kostnader. Och detta utan att det inneburit sämre kvalitet enligt studien. Nöjdheten tycks vara likartad på båda ställena. Bemanningen är klart lägre på Vardaga vilket förklaras med flexibla scheman och bra planering. Vardaga tar inte ut någon vinst men hade förstås kunnat göra det om man haft lika mycket pengar som det kommunala boendet.

Dessa resultat är klart uppseendeväckande och väcker frågan:

Hur bra drivs egentligen kommunala boenden? Hur är planering , scheman och organisation? Chefen för det kommunala boendet i Östersund, Christine Fagerström säger själv i en intervju (SvD 6/9 2014) att hon avundas den glöd och stolthet över jobbet som finns privat och som hon inte märker hos den egna verksamheten.

Nog måste man börja undra. I den politiska retoriken utgår man för det mesta från att kommunal verksamhet är bra bara för att den är kommunal. Det är kanske dags att ställa liknande krav på de kommunala som på de privata alternativen och utveckla arbetet även här?

Visst måste även de offentliganställda få känna glöd och stolthet över sitt arbete. Och det kanske är dags att syna hur skattemedlen egentligen används i kommunala boenden, slösas det? Även där ska väl varje krona användas effektivt.

Berit Rollén och Monika Olin Wikman 

Initiativtagare till facebookuppropet Bra äldreomsorg kostar

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren