Samhälle

– En allvarlig brist med så få livserfarna i riksdagen

Barbro Westerholm: - Vi har fortfarande inte kommit till rätta med de fördomar som omgärdar årsrika personer.

Sex ledamöter över 65 år. Eller 1,7 procent jämfört med 2,5 procent i förra valet. Så många 65-plussare är invalda i den nya riksdagen. Mot det ska ställas att väljarkåren har bestått av 27 procent 65-plussare, dvs nästan två miljoner svenskar.

Fyra av de åtta partierna saknar helt representation av seniorer: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

De sex 65-plussare som valts in är:

 • Barbro Westerholm,Liberalerna, 85 år
  Roland Utbult, Kristdemokraterna, 67 år
  Katarina Brännström, Moderaterna, 68 år
  Ann-Britt Åsebol, Moderaterna, 71 år
  Roger Richtoff, Sverigedemokraterna, 70 år.
  Anne Oskarsson, Sverigedemokraterna, 72 år

Vi skickade några frågor till Barbro Westerholm för att få hennes reaktion.

Här kommer frågor och svar:

Vad är din kommentar till detta facit?

B W: Det är en allvarlig brist att så få i den mest livserfarna generationen är representerade i riksdagen.

Ditt parti är ett av fyra som helt saknar representation av åldersgruppen 65-plus. Hur ser ni på detta faktum?

B W: Partierna borde ha årsrika kandidater på sina valsedlar så att väljarna kan kryssa dem. Särskilt viktigt är det att stora partier med hög chans att få in flera ledamöter från sina respektive län har placerat någon årsrik bland dem som står på valbar plats.

Är ni nöjda med resultatet?

B W: Nej och vi beklagar att en av våra riksdagskandidater i Liberalerna, som är 65-plus och som suttit flera perioder i riksdagen, inte blev återvald. Det berodde på en ändring av valdistrikten i hens region.

Om inte, vad gick fel?

B W: Min uppfattning är att det som gått fel är att vi fortfarande inte kommit till rätta med de fördomar som omgärdar årsrika personer och som leder till åldersdiskriminering inom samhällets alla sektorer inklusive politiken.

Kommer det här att betyda något för kommande riksdagsval?

B W: Jag hoppas att jag under de här kommande åren tillsammans med pensionärsorganisationerna, ett antal pensionerade journalister som reagerat mot den kronologiska pensionsålderns, regeringens nyligen tillsatta grupp av ambassadörer som ska verka för att fler årsrika får vara kvar i arbetslivet med flera kan förändra synen på årsrika människor och bättre ta vara på deras kompetens och livserfarenhet också i politiken.

Har du ytterligare någon kommentar?

B W: Jag vill citera Arvid Carlsson i boken ÅRSRIKA: ” Vi lever i ett samhälle där vi är måna om att utnyttja resurser effektivt. Hos äldre finns en enorm mängd resurser tillgängliga, som dessutom inte har något emot att användas. Det är konstigt att vi i Sverige är så efterblivna och inte inser vilket slöseri det är”

Läs också vad Centerns Anders W Jonsson tycker.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren