Samhälle

En kväll i Simrishamn

Foto: Tina Schedvin.

En kväll i Simrishamn samlas många personer i biografen Grand där sommardoften inte har några möjligheter att ta sig in genom öppna fönster. Ändå vill vi vara där för den högst påträngande frågan om hur sjukvårdens problem ska kunna lösas.

Nyfiken grå har redovisat två intervjuer (se fotnot) med regeringens utredare Anna Nergårdh som nyligen avlämnade betänkandet om Samordnad utveckling för god och nära vård.

Det är uppenbart att vården står inför ett gigantiskt förändringsarbete för att bryta sjukhusfixeringen och stärka primärvården.

Nergårdh talar generellt om mer av samordning mellan huvudmännen som nödvändigt för förändring, kompetensöverföring till primärvården, ta hjälp av ny teknik – och hon talar om medborgarnas egen opinion. Sverige ligger särskilt dåligt till när det gäller tillgänglighet och delaktighet . Inte minst vad gäller kroniskt sjuka har vi dåliga resultat.

Mötet denna kväll anordnas av den ideella stiftelsen Österlenvård. Regionrådet Anders Åkesson sitter på podiet tillsammans med Göran Stiernstedt vars utredning Effektiv vård lade grunden till Anna Nergårdhs betänkande.

Kommunalrådet sitter inte med. Åkesson talar om det avtal som Region Skåne nyligen tecknat med Skånes kommuner och som ska innebära steg i den önskade riktningen. Så ska kroniskt sjuka t.ex. kunna få hemsjukvård genom mobila team och läkarmedverkan.

Det krävs modiga beslut

Men kommer avtalet att få genomslag i praktiken? Det krävs modiga politiska beslut säger Stiernstedt . En enighet över blockgränserna är önskvärd tycker både Åkesson och Stiernstedt.

Från publiken kommer frågan om kommunernas roll upp , här anar man en fara. För visst behövs det ett politiskt mod och engagemang från såväl regional som kommunal nivå.

Också kommunledningarna måste ta ett aktivt ansvar, dikena mellan huvudmännen måste överbryggas. Det behövs helt enkelt en stark regional samordning, Åkesson kommer själv in på detta.

Den stora frågan i valrörelsen, tycker publiken

Och publiken uttrycker att hälso- och sjukvården måste bli den stora frågan i den kommande valrörelsen. Vår, medborgarnas, opinion måste få en stor betydelse. En tillgång är att vi som patienter har större möjligheter än tidigare att själva söka kunskap och ifrågasätta vården.

Hoppas att det ordnas sådana här möten som i Simrishamn på många platser i vårt land under höst, vinter och vår fram till nästa val 2018. Det kan göra skillnad.

Fotnot:

Läs intervjun med Anna Nergårdh här och här.

 

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren