Debatt, Krönika, Samhälle, Upplevt

En läkare – inte flera på varje patient

Karta över Cypern från Wikipedia

Kan Cyperns kommande sjukvårdssystem bli modell för svensk sjukvård

Ibland kan det vara intressant att studera hur det går till i andra länder, inte minst på sjukvårdssidan.

På Cypern tänker regeringen införa ett helt nytt system för besök, hos eller av, läkare. Då ska man som patient lista sig hos en läkare man väljer själv under förutsättning att den läkaren har anslutit sig till det nya systemet.

Läkaren blir då en slags husläkare och ett besök hos denne ska inte  kosta något. Klarar husläkaren inte av problemet får patienten en remiss till en specialist och då kostar besöket några euro.
En patient som går direkt till specialisten får betala ungefär fem gånger mer än den som blivit remitterad.
Patienter med särskilda sjukdomar som kräver återkommande läkarbesök kan välja en specialist till sin husläkare och då blir besöken kostnadsfria.

Det nya systemet införs 2019 och 2020

Hur systemet kommer att fungera vet ingen än. Det  introduceras under 2019 och 2020 och farhågor finns  att alltför många läkare ska ställa sig utanför och då kan det bli svårt att få fram tillräckligt omfattande läkarinsatser.

Kritik av den svenska sjukvården

Sveriges läkarförbund har flera gånger uttalat sig om den svenska sjukvården och har i regel varit kritiskt till den nuvarande ordningen.
Förbundet menar att Sverige inte fullt ut utnyttjar den kapacitet som faktiskt finns i vår sjukvård.
Vi skulle kunna få ut mer med bättre organiserad verksamheten och vi skulle kunna få bort stora delar av det problem som ligger i att många patienter ständigt får möta nya läkare vid sina besök.
Mycket läkartid går åt att lyssna på patienter som tvingas att, gång på gång, berätta om sin sjukdomsbild och samtidigt bära på en oro att den nya läkaren inte till fullo kommer att förstå vad som felas patienten. Äldre patienter kan också ha svårt att komma ihåg allt som sagts tidigare och journaler kan vara alltför kortfattade och ibland helt saknas,

Sverige behöver en väl utbyggd primärvård med fasta läkarkontakter

Det bör vara ytterst prioriterat för Sverige att ha en väl utbyggd primärvård, hävdar läkarförbundet.
I jämförelse med våra nordiska grannländer Norge och Danmark och flertalet andra europeiska länder finns det en väl utbyggd primärvård där medborgarna tillförsäkras en fast läkarkontakt.

 – Vi behöver en nationell primärvårdsreform

* Vi behöver en nationell primärvårdsreform med listning på läkare.
* Vi behöver införa fast läkarkontakt så att patienten slipper träffa olika läkare och berätta sin historia om och om igen.
* Lagstiftningen behöver skärpas så att patienter garanteras en patientansvarig läkare.
* Vi behöver multiprofessionella team där det tydligt framgår vem som är medicinskt ansvarig läkare.
* Sverige har lägst antal vårdplatser per capita i EU. Vi behöver fler vårdplatser för att de mest sjuka ska få vård.
* Läkarna måste ha en god och säker arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och inflytande så att de stannar kvar på sina tjänster.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren