Samhälle

”Ett givande och tagande för att klara pensionerna”

Pensionsgruppen: Bakre raden fr v Fredrik Lundh Sammeli (S), Mats Persson (L), Lars Gustafsson (KD) och Lars-Arne Staxäng (M). Nedre raden: Solveig Zander (C), Annika Strandhäll, Teresa Carvalho (S) och Rickard Persson (MP). Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet.

-Vi behöver våra seniorer på arbetsmarknaden och vårt näringsliv behöver dem.

-Det har varit ett givande och tagande. Vi har haft ett mycket diskuterande om pensionsåldrarna.

-Ska vi klara pensionsnivåerna på lång sikt måste det hänga ihop med tiden i arbetslivet.

-De sämst ställda pensionärerna kommer att få det bättre på kort sikt.

-De som vill och orkar ska ha rätt att vara kvar.

Så sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till Ekoredaktionens Lova Olsson i en första kommentar nu på förmiddagen till den förnyelse av det svenska pensionssystemet som den så kallade Pensionsgruppen är överens om.

Mats Persson från Liberalerna menade att den viktigaste förändringen är att den som vill och kan arbeta längre ska få göra det.

– Regeln som säger att man måste gå vid 67 tas nu bort.

– Kritiken från svenskt näringsliv möter vi genom att göra en förändring i de snåriga regler som finns för äldre arbetskraft. När vi lever längre måste vi arbeta längre, och då måste vi få göra det.

– Den svåraste frågan för alla har varit åldersfrågan. Jag är nöjd med att vi fått med Socialdemokraterna på det.

I ett pressmeddelande på regeringens hemsida skriver man att partierna som står bakom pensionssystemet har ”kommit överens om att renovera pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner.”

Här är några av punkterna i överenskommelsen:

Grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna ska höjas. Bland annat kommer garantipensionen utökas med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har det tuffast.

Taket i bostadstillägget ska höjas för att möta att hyrorna stigit.

Premiepensionen görs om för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner.

Staten kommer ta ett större ansvar för att det inte ska kunna finnas aktörer på finansmarknaden som lurar till sig våra framtida pensioner.

Det kommer fortfarande vara möjligt att bestämma när man vill gå i pension, så länge man uppnått lägsta åldern.

Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs:
– 2020 från 61 till 62 år
– 2023 från 62 till 63 år
– 2026 från 63 till 64 år

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, LAS-åldern, höjs:
– 2020 från 67 till 68 år
– 2023 från 68 till 69 år

Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs:
– 2023 från 65 till 66 år
– 2026 från 66 till riktåldern (det vill säga den knyts till medellivslängdsökningen)

Pensionsgruppen är överens om att personer med ett långt arbetsliv, minst 44 år, ska omfattas av övergångsbestämmelse så att de även framöver ges rätt till garantipension från 65 års ålder.

Ett råd för arbetsmarknadens parter knyts till Pensionsgruppen.

Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner jämfört med män. Detta vill Pensionsgruppen ändra på varför en handlingsplan för jämställda pensioner har beslutats.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren