Samhälle

Ett paradigmskifte på väg i världens åldrande nationer

Ill:wp6.pacitaproject.eu/statistics/

Hur ska sjukvården i framtiden klara av att ta hand om alla oss gamla när vi behöver vård? Det är tiotusenkronorsfrågan sedan länge här hemma i Sverige.

Nu börjar diskussionen ta fart i allt fler länder. Den engelska tidningen The Economist gjorde förra veckan en djupdykning i frågan. Man konstaterar att ett ofrånkomligt paradigmskifte är på väg i världens allt mer åldrande nationer.

År 2050 beräknas antalet människor över 80 år ha fördubblats i OECD-länderna. Och deras andel av befolkningen har ökat från 3,9 till 9,1 procent.

Cirka hälften av dem kommer sannolikt att behöva hjälp med sitt dagliga liv, särskilt de som lider av kroniska sjukdomar.

Pengarna räcker inte

Samhällena har helt enkelt inte råd att vårda dessa horder med gamla och sjuka i den konventionella sjukvården. Därför måste det till nya lösningar. Och trenden är tydlig, skriver The Economist.

Det är hemmet som gäller, med sjukvård som utnyttjar den moderna tekniken i form av robotar och andra digitala lösningar. Eller så ersätts sjukhusvården med moderna boenden för äldre där det finns tillgång till enklare vård och omsorg. Allt för att sänka kostnaderna.

I en kommande rapport som revisionsföretaget KPMG gjort i 20 länder tror man att antalet seniorboenden kan öka med runt 68 procent de närmaste 15 åren.

Den tekniska utvecklingen är en annan faktor som bidrar till att det är hemmet som gäller, även när man är gammal och sjuk.

Institutionsvård i USA och Japan

I USA och Japan är institutionsvård en blomstrande marknad. I Västeuropa är det flera länder som uppmuntrar sin äldre befolkning att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Man hänvisar bland annat till utvecklingen i Sverige och Holland, där tusentals platser på äldreboenden försvunnit på senare år.

I England går det dåligt för många äldreboenden, runt en fjärdedel kan ha slagit igen inom tre år, tror man.

Det här väcker stora förhoppningar hos vårdomsorgsföretagen. Ett belgiskt företag, Senior Assist, expanderar i flera sydamerikanske länder som Chile och Uruguay.

I Kina kan marknaden bli hur stor som helst, tror man. Enbarnspolitiken har medfört att åldrande och sjuka kineser sällan kan få hjälp av sitt enda barn när det behövs. Han/hon har för det mesta flyttat till någon stor stad långt borta och har små möjligheter att ställa upp.

En gyllene marknad…

Vård i hemmet är en extremt ökande och attraktiv marknad.

Tidningen hänvisar till en prognos gjord av Grand View Research, där man räknar med en omsättning över hela världen på 355 miljarder år 2020 med en genomsnittlig ökningstakt på 7,8 procent om året.

Fotnot: Mer statistik här.

Kommentarsfältet är stängt

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren