Samhälle

Flest fattiga pensionärer i Norrlands inland

En vacker dag är de också pensionärer. Ill: pensionsmyndigheten.se.

Sverige har en högre andel pensionärer med relativ låg ekonomisk standard jämfört med övriga Norden, och på samma nivå som genomsnittet jämfört med EU.

Det konstaterar Pensionsmyndigheten i en ny rapport, Äldre med låga inkomster, där man tittar på hur trenderna ser ut när det gäller äldre personer som lever på låg ekonomisk standard.

Runt 12 procent av samtliga pensionärer hör till gruppen ”fattiga”, och den nivån ligger där även sett över en längre tid. För 2017 motsvarar det 245 000 personer. Intressant nog är det ungefär lika stor andel under 65 år som lever på låg ekonomisk standard.

Den som får maximalt grundskydd från pensionssystemet får en disponibel inkomst som ligger strax över gränsen för relativ låg ekonomisk standard (12 100 kronor per månad).

Gränsen för relativ låg ekonomisk standard låg under 2017 på 12 100 kronor per månad, netto efter bidrag och skatter. För ensamstående innebär det en disponibel inkomst (inkomster efter skatt och bidrag) på 12 100 kronor och för sammanboende utan barn ska makens och makans sammanlagda inkomst efter skatt och bidrag uppgå till minst 18 300 kronor för att nå över gränsvärdet.

– Kvinnor, ensamstående och de äldsta inom åldersgruppen över 65 år, löper en större risk för att hamna under inkomstgränsen för relativ låg ekonomisk standard. Huvudorsaken är en kombination av låga inkomstgrundade pensioner och låga boendekostnader, säger Ole Settergren analyschef på Pensionsmyndigheten.

En större andel äldre med relativ låg ekonomisk standard bor i Norrlands inland. Kommuner med lägst andel är Danderyd och Lomma med drygt tre procent.

Kommuner med högst andel äldre med relativ låg ekonomisk standard är Berg och Dals-Ed kommun med uppemot 30 procent. I dessa kommuner är pensionerna lägre i kombination med lägre boendekostnader. Här är även genomsnittspensionerna relativt sett lägre än i resten av landet.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren