Debatt, Krönika, Läst, Samhälle, Vetande

Förmåns-katt kan ge bättre äldreboende

Katten kan vara mycket värdefull för de äldre Foto: pixabay

Barbro Westerholm. Foto: Wikipedia

Barbro Westerholm, liberalerna, och Susanne Gaje skriver tillsammans i Dagens Samhälle; att många äldre skulle kunna må bättre om de tilläts att ha en katt i sitt äldreboende.

Till låga kostnader kan vi göra de sista åren så mycket finare och mer värdefulla om vi ger dem som flyttar till särskilt boende, demensboende, korttidsboende m.m. en möjlighet att ha katt.

Enligt författarna finns det många undersökningar som visar att människor, både yngre och äldre, ofta känner mindre ensamhet och mår bättre om de har djur omkring sig.

Hälsa och livskvalitet, mer oberoende för de äldre i egenvården och lägre vårdkostnader för boendena och bättre arbetsmiljö för dem som arbetar på dessa boenden.

Sedan gäller det ju att även djuren ska skötas så att de mår bra.
Det har ju, genom åren, kommit många exempel på att katter inte alltid skötts om på bästa sätt när matte eller husse börjat bli gamla.

Foto: pixabay

Manimalisrapporten som tar upp djurens betydelse för de äldre och skriver att katter brukar ”vara ett positivt inslag i vardagen för de boende och i viss mån även för de anställda. Arbetsplatser där det finns djur har som regel lägre personalomsättning, lägre sjukfrånvaro och högre trivsel”.

En av författarna till artikeln i Dagens Samhälle, Susanne Gaje, har åkt genom Sverige och gjort intervjuer på ett 30-tal platser med äldreboende som har haft katt i sitt boende.

Det förväntade resultatet var att de äldre sa sig må bättre när de fick har katt. Bl.a. ökade katten hemtrevnaden och många gånger fick personalen och den äldre ett gemensamt samtalsämne genom katten.

Det visade sig också att katten medverkar till en större rörlighet hos den äldre som ofta böjer sig ner och klappar katten eller går och öppnar när katten vill komma in eller gå ut.

En sak som man kanske inte tänker på är att katten ofta bidrar till att den äldres oro minskar, att katten kanske hjälper till att upptäcka en allvarlig sjukdom och att den finns vid den äldres sida i hans eller hennes sista stund.

Men allergi mot katten då?
Överraskande nog visade det sig att det inte var ett svårt problem för de äldre, det var mycket få som var allergiska mot sin katt.

Något som däremot var viktigt var att personalen relativt ofta måste skyddas mot kattens närvaro och det gjordes på olika sätt; man skapade  skapades kattfria utrymmen där ny personal och de som redan visste att de var allergiska mot katter fick arbeta.
Katter visade sig också vara läraktiga och förstod ganska snart att de inte fick vara i vissa utrymmen, t.ex. personalutrymmen där det kunde finnas både icke-allergiska och allergiska personer.

Två oväntade resultat av undersökningen bland de trettio äldreboendena var att personalen ofta inte kände till vilka regler kommunen hade för djur hos de äldre på olika boenden och att de på några ställen fanns en rädsla för katter hos personalen .

Till sist sammanfattar skribenterna vad läkaren Birgitta Beck-Friis har skrivit om djur och livskvalitet i Läkartidningen för snart tio år sedan:
– Det är mycket viktigt att välja rätt hund men även katten är ett vettigt alternativ till hunden i vården:
Den är stolt, klok, intelligent och går sina egna vägar. Och den har också en fantastisk förmåga att trösta där den bäst behövs. Det finns många katter inom äldrevården och de kostar ingenting”.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren