Folk, Samhälle

Forskardrömmar om evigt liv

Ett av de ryska levalängeprojekten presenteras så här på hemsidan.

Att leva så länge det bara går är något som rätt många människor eftersträvar och en gåta som forskare gör allt för att försöka klura ut.

På flera håll i världen pågår olika slags projekt för att lösa gåtan, det ena mer fantasieggande än det andra. Vi har hittat ett par forskare som definitivt sticker ut ur mängden.

Dmitri Itskov.

En är en rysk entreprenör och heter Dmitry Itskov.  2011 drog han igång en icke vinstdrivande organisation, 2045 Initativ, med underrubriken Ett strategiskt socialt initativ.

Det är ett omfattande och snudd på utopiskt projekt som han driver tillsammans med ryska experter inom områdena neurala gränssnitt, robotik, konstgjorda organ och system.

På sin hemsida immortal.me skriver han Vill du bli odödlig? Dags att agera!

Dmitry Itskov listar ett antal mål för sitt initativ:

”Att skapa och förverkliga en ny strategi för mänsklighetens utveckling som möter globala civilisationsutmaningar, att skapa optimala förutsättningar för att främja mänsklighetens andliga upplysning. Och till sist att förverkliga en ny futuristisk verklighet baserad på fem principer: hög andlighet, hög kultur, hög etik, hög vetenskap och högteknologi.”

Det övergripande syftet sägs vara att få till en teknik som ”möjliggör överföring av en persons personlighet till en mer avancerad icke-biologisk bärare och förlänger livet till odödlighetens punkt”.

På hemsidan 2045.com flödar det av uttalanden, till exempel:

-Teamet ”2045” arbetar med att skapa ett internationellt forskningscentrum där ledande forskare kommer att vara engagerade i forskning och utveckling inom områdena antropomorf robotik, modellering av levande system och modellering av hjärn- och medvetenhet med målet att överföra sitt individuella medvetande till en konstgjord bärare och uppnå cybernetisk odödlighet.

Inga små ambitioner för att nå det målet direkt. ..

Aubrey de Grey, en framträdande forskare inom området leva livet länge. Foto: sv.wikipedia.org.

En annan tung spelare inom levalängeforskningen är engelske författaren och gerontologen Aubrey de Grey. Hans huvudtes är att framgångar inom den medicinska tekniken kan göra det möjligt att leva i obestämd tid.

Ett uttalande av honom lyder så här: “This field is still considered by most to be something that is not really science, something that is not really possible, and we really have to change that.”

Han har även tyckt till om Dmitry Itskovs projekt:

”…2045-initiativet handlar om uppladdning, överföring av medvetenhet och personlighet till hårdvara. Det skulle vara en överdrift att säga att det är helt omöjligt… Men jag tror fortfarande att det är mycket längre bort än det tråkiga medicinska tillvägagångssätt som vi är förpliktade till.”

de Grey har en tung meritlista, han är bland annat forskningschef för SENS Research Foundation, chefredaktör för den akademiska tidskriften Rejuvenation Research och författare till The Mitochondrial Free Radical Theory of Aging.

Det Aubrey de Grey försöker göra är att sakta ner åldrandet genom att ersätta eller manipulera skadade celler.

Åldrandet kan enkelt definieras, säger han. Vi har en cellulär metabolism, som motsvarar allt som gör att vi kan leva från en dag till nästa och får våra celler att fungera. Denna ämnesomsättning ackumuleras och kan skadas över tid, något som orsakar sjukdomar och gör att vi åldras.

Teorierna bygger i huvudsak på observationen att nuvarande metoder för gerontologi och geriatri inte är tillräckliga eller har tillräckligt utvecklade verktyg för att effektivt sakta ner åldrandet.

Enligt de Grey saknar det gerontologiska tillvägagångssätt, som i dag används och som består av att ingripa uppströms i den cellulära skadan, verktyg som är tillräckligt kraftfulla för att göra skillnad.

Förutom bristen på verktyg saknas övergripande kunskaper om vår ämnesomsättning.

Hans bärande idé är att man ska rikta in sig på att reparera den cellulära skadan. För att göra det saknas användbar teknik, den som används idag är föråldrad och har förändrats mycket lite  under modern tid.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren