Folk, Tyckt

FP: Värdighetsgaranti för alla äldre

I Nyfikengrås upprop för bättre äldreomsorg svarar i dag Folkpartiet på frågor om finansieringen av äldreomsorgen:

Fråga: Vilken vård och omsorg vill ni garantera för de äldre fram till 2035? Ska äldreboendena fortsätta att minska, kommer personalförsörjningen att klaras, kommer kvaliteten att motsvara de önskemål som kommer att finnas bland de äldre och kommer valfriheten att öka?

Svar: Vi vill garantera en äldreomsorg som ser till individens behov och önskemål. En äldreomsorg där den äldre har rätt och möjlighet att själva bestämma hur vardagen ska se ut. Valfrihet och mångfald i vård och omsorg är förutsättningar för att den enskilde själv ska kunna ha makten över sin vardag. Vi vill att äldreomsorgen ska vara så bra att alla äldre ser fram emot att vakna upp till en ny dag. Folkpartiet vill därför införa en nationell garanti för äldreomsorgen. Äldre ska få konkreta värdighetsgarantier som slår fast vad de har rätt att förvänta sig av äldreomsorgen i kommunen. En ut-och-gå-garanti som ger äldre rätt att komma ut i friska luften om de så vill. En välja-mat-garanti, som ger den äldre rätten att välja mellan olika maträtter. Om kommunen inte håller vad den lovar ska den äldre få ersättning.

Fråga: Hur vill ni finansiera äldreomsorgen från och med 2014 och framöver till 2035? Hur ställer ni er till att utreda en äldreomsorgsförsäkring?

Svar: Vården ska fortsatt finansieras gemensamt via skattesedeln. Därför är det av yttersta vikt att människor är i jobb-arbetslinjen. Det är också viktigt att poängtera att det inte bara handlar om hur mycket pengar som går till äldreomsorgen, det är minst lika viktigt att se hur de används och vad de går till. Åtgärder för att förebygga ohälsa samt insatser för att förbättra arbetsklimatet inom äldreomsorgen kan leda till att stora summor pengar används till rätt sak, nämligen vården och omsorgen om de äldre.

Vad gäller frågan om att utreda en äldreomsorgsförsäkring är det inget Folkpartiet har diskuterat. Vi vill däremot ha en nationell garanti för äldreomsorgen som anger tydliga och mätbara kvalitetskrav.

Fråga: Hur ser ni på konsekvenserna av att inte ta i frågan nu?

Svar: Konsekvenserna av att inte ta i frågan nu blir att problem och utmaningar skjuts på framtiden, med följden att de blir än svårare att lösa än om man inte tar tag i dem idag. Socialstyrelsens årliga rapport och undersökning om kvaliteten i vård- och omsorgsboendena hjälper oss att hitta var det finns problem och vi får därmed möjlighet att avhjälpa de brister som finns idag.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren