Folk, Skrivit

Frankrike stramar åt regler för uthyrning i andra hand

Gamla hamnen i Nice. Foto: en.wikipedia.org

Gamla hamnen i Nice. Foto: en.wikipedia.org

Många är de svenskar  – runt 50 000 – som skaffat bostad i Frankrike. Kanske för att på ålderns höst njuta av sol och fransk kultur.

En del skriver sig där, och använder bostaden som sitt huvudboende. Andra åker ner någon gång då och då under året. Däremellan står bostaden tom. Om man nu inte försöker hyra ut den i andra hand för att ha råd med detta andra boende.

Men, men – hur lagligt är det att göra detta? Får man hyra ut hur som helst i detta land?

En högst relevant fråga i dessa dagar när en ny fransk lagstiftning trätt i kraft. Från 1 januari är något som heter Loi Alur i gång, som är tänkt att reglera den franska bostadsmarknaden på ett nytt sätt.

Ett intrikat regelverk (mycket franskt får man säga…) ska i fortsättningen styra tillståndsgivning av korttidsuthyrning. Det gäller enbart de som inte bor permanent i sin bostad, utan enbart använder den som fritidsboende. Och det gäller inte i hela Frankrike, utan i de stora städerna, där det råder brist på bostäder. Dit hör Paris, där man redan sjösatt Loi Alur.

Åke Almroth, honorär konsul i Nice.

Åke Almroth, honorär konsul i Nice.

Att bryta mot reglerna kan bli dyrt, 25 000 euro per lägenhet. En person i Paris har fått betala 125 000 euro i böter eftersom han ägde fem lägenheter som enbart var till för korttidsuthyrning….

Nyfiken Grå har försökt reda ut vad Loi Alur betyder för oss svenskar med bostäder i Frankrike, och vilka konsekvenser den kan tänkas få.

Och stött på en del patrull för att hitta konkreta svar.

Vi skickade till exempel några frågor till Sveriges konsul i Nice, Åke Almroth. Han svarade så här:

”Frågan om tillämpningen av den nya lagen kallad Loi Alur är föremål för mycket diskussioner. Tillämpningsföreskrifter saknas i en del fall och det är mycket svårt att svara på dina frågor. Lagen spänner över ett stort område och berör fastighetsägare, hyresgäster, bostadsföreningar, mäklare, hyressättning och hyresreglering, andrahandsuthyrning, semesterlägenheter m.m.”

Efter denna kommentar vände vi oss till några olika mäklare som har verksamhet längs Rivieran.

Fastighetsmäklare Johan Wretman.

Fastighetsmäklare Johan Wretman.

En enda hörde av sig, Johan Wretman. Som först skickade en artikel skriven av juristen och före detta informationschefen Nils-Ingvar Lundin, publicerad i Rivieraklubbens medlemstidning Rivieranytt i slutet av förra året.

I artikeln skriver han bland annat att det lär finnas ca tre miljoner lägenheter som används  som andrahandsbostäder. I södra Frankrike är andelen ca 20 procent. Och merparten ägs av fransmännen själva.

I samband med den nya lagen har myndigheterna gjort en lista över de 28 mest ”överhettade” områdena i Frankrike – zones tendues. Dit hör bland annat Menton, Monaco, Nice, Frejus, Marseille och Aix-en-Provence.

Det låter omfattande. Men – varje kommun bestämmer själv hur strikt den vill följa reglerna…

Borgmästaren Christian Estrosi.

Borgmästaren Christian Estrosi.

Hur det blir till exempel i Nice, där många svenskar ägen en bostad, vet ingen ännu. Mer än att borgmästaren Christian Estrosi sagt ungefär så här:

”Tillfällig korttidsuthyrning kommer att medges utan omregistrering av bostaden. En ägare ska kunna få tre tillstånd som omfattar max 90 dagar”.

När vi pratar med Johan Wretman på telefon ger han följande bild av Loi Alur:

–          Skrivningen i lagen är väldigt allmän. Själva syftet är att få fram fler och bättre bostäder för fransmännen.

–          De här reglerna fanns förut också. Den nya lagen klargör det som redan finns.

–          Loi Alur är i princip en jättebra sak, men den berör oss mäklare, påverkar hur information ska se ut, regler för ångervecka och mycket annat. Det kommer att bli svårare att hyra ut i andra hand. Förutom de som bor minst åtta månader om året, de kan hyra ut som de vill.

–          Förr var det ingen som brydde sig. Nu är folk rädda för att den nya lagen ska implementeras.

–          Målen är flera: det handlar om ekologi, energiförbrukning, bostadsförsörjning mm. Frankrike är ett land där många har svårt att hitta boende. I vissa kvarter i Paris finns det kvarter med nästan bara obebodda lägenheter.

–         Man vill helt enkelt göra det lite svårare för säsongsuthyrning och i stället tvinga ägarna att hyra ut på lång tid. Då får vi fram fler bostäder åt bostadslösa och det är bättre för våra medborgare, säger politikerna.

–  Den här lagen ska helt enkelt göra det bättre för fransmännen själva.

Den inhemska kritiken finns dock. På en fransk hemsida Pap, skrivs det så här om Loi Alur :

”Sju månader efter offentliggörandet fortsätter Loi Alur att skapa debatt och låta marknaden leva i ovisshet om vad den innebär, vilket leder till missförstånd och osäkerhet.

Lagtexten består av 177 artiklar som berör hyresgäster, fastighetsägare, fastighetsmäklare, stadsplanerare. Den föregicks av nio månaders parlamentarisk diskussion innan den beslutades (den 27 mars 2014). Mer än ett hundratals dekret väntas för att förtydliga lagtexten.”

Fortsättning lär följa…

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren