Debatt, Läst, Samhälle

Fri kollektivtrafik kan löna sig – ETC kräver nolltaxa

Fri kollektivtrafik finns på många platser på jorden

Tidningen ETC kräver nolltaxa i kollektivtrafiken i Region Stockholm, Västra Götaland och Skåne och menar att vinsten för en familj med medelinkomst överstiger kostnaderna.
– Vår kampanj i kollektivtrafiken handlar om detta.
Inga biljetter. Inga spärrar, inga kontrollanter. Men något högre skatt för att gemensamt ta ansvar så att alla – oavsett inkomst – ska kunna resa som de vill med spårvagn, buss, båt och tunnelbana.

Mer kollektivtrafik för renare lungor och bättre klimat

Utgångspunkten är att vi behöver mer kollektivtrafik för klimatet och våra lungor, säger chefredaktör Andreas Gustavsson.
– Vi har räknat med att driftkostnaderna ökar med 20 procent eftersom fler kommer att kunna åka och vi har räknat med att all befintlig personal ska jobba kvar men med andra uppgifter än biljettkontroller.
Storstockholms lokaltrafik (SL) ägs av Region Stockholm, det vill säga av medborgarna och frågan är om de ska betala via skattsedeln eller av de pengar som är kvar sedan skatten betalats.
SL-kortet kostar 890 kronor per månad. För en familj med två vuxna och två barn blir det drygt 28 000 kronor om året. Region Stockholm skulle behöva höja skatten med knappt två kronor för att ha fri kollektivtrafik.
Tidningens siffror visar att alla, utom höginkomsttagare, skulle tjäna på nolltaxa, alltså skattefinansierad kollektivtrafik.
Nolltaxa i Göteborg skulle kunna införas till något lägre kostnad och även där ge färre bilresor, mindre koldioxid och färre skadliga partiklar tillsammans med något som tidningen anser vara lika viktigt; en generell fördelningspolitik som gynnar låginkomsttagare.

Negativa konsekvenser?

Vilka negativa konsekvenser kan det bli av nolltaxa?
Mattias Goldman på grönliberala tankesmedjan Fores skriver i Dagens Samhälle:
”Spontant låter det fantastiskt bra, men när vi tittar på vilka som börjar ta gratisbussen, ser vi främst tre kategorier:
1. Fotgängaresom åker få stationer. Tidigare tyckte de inte att det var värt att betala för så korta sträckor.
2. Cyklister låter cykeln stå när bussen är gratis – särskilt om vädret är lite sämre.
3. Personer med gott om tid, som egentligen inte behöver åka men som har glädje av bussvärmen.”

Avesta fick nolltaxa 2013 och 100.000 färre bilresor

Avesta tog beslut om nolltaxa 2013 och cirka 100 000 bilresor ersattes med bussresor och antalet busspassagerare mellan Krylbo och Avesta bblev tre gånger fler på tre år!
– Vilka åker?
Börje Forslund på Trafikkontoret i Avesta svarar:
– Invandrare, ungdomar och pensionärer! Pensionärerna tog chansen att vara turister i sin egen kommun, vilket ju är kul.
En invandrarkvinna och hennes familj är ett exempel på resenärer som inte haft råd att åka tidigare.

Tallinn är ett utländskt exempel

Även Tallin i Estland har nolltaxa för dem som är mantalsskrivna på orten.
En sak har Avesta och Tallin gemensamt, säger Börje Forslund.
– Det är svårt få bilisterna att lämna sina bilar och det är likadant i Tallin men det gäller att vara uthållig. Bilförarna kommer nog också att inse att dom tjänar på det.

Luxemburg ett annat exempel

Luxemburg har visat allt större intresse för kollektivtrafiken.
Under 2018 kom gratis kollektivtrafik i hela landet för barn och unga under 20 år och 2020 kommer alla dessa avgifter att avskaffas enligt regeringen i Luxemburg.
– Så titta på Luxemburg när de testar en landsomfattande nolltaxa.
Vi i Sverige måste också våga tänka annorlunda, våga tänka nytt, menar chefredaktören för ETC.

Även i Norden finns det nu flera platser med fri kollektivtrafik

Byn Kölsillre, utanför Ånge, praktiserar fritt åkande på annat sätt

I den lilla byn Kölsillre med 100 invånare fanns det en avgiftsfri busslinje som kallas Byabussen och som körs av byborna och hämtar vid anrop.
Den skapades när den vanliga busslinjen lades ner, på grund av kostnader och låg användning.
Busslinjen är självorganiserad av byborna via hemsidan www.byabussen.se.
Folk kan planera sina resor, och sedan kan andra hänga med samma åktur. Bussen används främst för att åka från byn ner till Ånge centrum, men det går också att göra andra resor inom Ånge kommun.

Fördelar med fria resor

(1) Folket i Kölsillre besöker fler kulturella arrangemang än tidigare, både teater och bio och går mer på restaurang. Äldre är flitiga användare av Byabussen, ökar den sociala kontakten och får ett mer aktivt liv.

(2) Byabussen i Kölsillre var en del av projektet Rural Transport Solutions som finansierades av EU:s European Regional Development Fund och Northern Periphery Programme 2007-2013


(3) Alla kan använda Byabussen, både besökare och användare från familjer till äldre människor.

(4) Långa avstånd gjorde att cykling eller gång inte var ett alternativ.


(5) Den regionala transportmyndigheten är ansvarig för projektet tillsammans med Ånge kommun. Bussen hyrs från ett privat företag och körs av kölsillreborna själva.

(6) Projektet startade när det visade sig att Byabussen skulle bli billigare att driva än en vanlig busslinje. Avgifter skulle införas igen när EU-pengarna tog slut men på grund av en lag om professionella förare  gick det inte att införa avgifter igen så bussen är fortfarande avgiftsfri.

Här finns en dokumentär ”Byabussen” – med svensk text

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren