Folk, Krönika, Kultur, Samhälle

Frukost, flottar, eldar, sånger – men vem var Valborg?

I väntan på flottarna - Foto: Tom Engström

Valborg är ett begrepp som är väl bekant men föga känt.

I studentstäderna innebär det ofta en tidig frukost som en början på ett hektisk dygn som sedan följs av, i Uppsala, forsränning, tal från balkongen på Carolina Rediviva med tillhörande mösspåtagning, körsång i universitetets aula, massor med folk och till kvällen ny körsång vid Gunillaklockan.

Över landet i övrigt finns också mången social samvaro där inte minst tal och fester i sken av valborgsmässoeldar är ofta förekommande.

Vem var Valborg?

Men vem var Valborg?
Ja, för det första är hon egentligen inte kopplad till den 30 april utan till den 1 maj. Det vi firar är ju Valborgsmässoafton, dvs aftonen (dagen) före själva högtidsdagen.

Valborg är ett av många katolska helgon och hon begravdes den 1 maj i slutet av 700-talet. Enligt en av legenderna var hon en kungadotter från England som kommit till tyska Heidenheim för att, tillsammans med sina två bröder,  grunda ett kloster där hon sedermera blev abbedissa och verkade i drygt 30 år.

Valborg är ingen kristen högtid

Detta är egentligen det enda kristna arvet i valborgsmässofirandet.
I övrigt ligger firandet närmare olika häxkulturer och inte minst det eldande av majbrasor som kan sägas komma från Uppland där man tidigt började elda bål för att, inte minst, skydda just utsläppta husdjur från farliga vilddjur i omgivningarna. Denna sed fanns enbart i Uppland fram till en bit in på 1700-talet varefter den spreds till hela landet.

Valborg är vårens början

Valborg blev också den dag som skiljde vinter från sommar vilket nog var mer betydelsefullt förr.
Idag är Valborg mera förenat med körsång, baler och grillfester i huttrande  villamiljöer.

Men Valborg, den gamla abbedissan, ger oss ändå fortfarande en ursäkt att varje år bli extra sociala under en speciell dag vilket vi antagligen mår mycket bra av, åtminstone i början av dagen när det gäller landets studentkvarter.

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren