Debatt, Samhälle, Vetande

Fyra villkor för ekologiskt hållbart jordbruk

Låsningarna kring ekologiskt hållbart jordbruk är många och lösningarna kan inte fångas in och beskrivas så enkelt som ett val mellan ”ekologiskt” eller ”konventionellt” jordbruk.

Ekokonventionellt jordbruk

Att tala om ett ”ekokonventionellt” jordbruk är mitt försök att visa att vägen till ett ekologiskt hållbart jordbruk troligen går via kombinationer av tankar, teknik och metoder som kan komma från ekojordbruk eller konventionellt jordbruk.

Det vore bra om beslutsfattare, debattörer och alla som sysslar med jordbruk först kunde försöka bli överens om vad som menas med ett ekologiskt hållbart jordbrukssystem.

Fyra villkor för det framtida jordbruket

Här är mitt förslag på fyra grundläggande villkor som måste vara uppfyllda för att ett jordbruk ska vara ekologiskt hållbart:

  • det läcker inte ut mer näringsämnen, till exempel fosfor och kväve, än vad omgivningen både har nytta av och kan klara av att ta hand om.
  • erosionen av jord är inte större än från skog eller ständigt gröna gräsmarker, till exempel hagmarker eller prärier.
  • det byggs upp mer mull i marken och tas upp mer växthusgaser än vad som försvinner.
  • den biologiska mångfalden är stabil eller ökar och gör nytta, både på och i jorden.

Vägen är lång men naturen kan ge oss svaren

Att allt jordbruk – oavsett vad vi kallar det – har en bra bit kvar till att villkoren här är uppfyllda är nog alla överens om.
Kanske kan vi också vara överens om varifrån inspirationen kan hämtas om hur de fyra villkoren ska bli verklighet – nämligen från naturen själv.
Det är ju det naturvetenskapen är till för – att förstå hur naturen fungerar.

I naturliga ekosystem är alla fyra villkoren redan uppfyllda. Kanske på grund av att exempelvis en bra skog på bra mark är ungefär lika produktiv som en bra åker och kan förvandla sol, vind och vatten till gröna träd på samma sätt som bondens åker är bra på att förvandla sol, vind och vatten till gröna jordbruksväxter.

Lär av naturens samspel – förstör inte marken

Om lantbruket kunde lära av hur träden och skogens alla växter samspelar med varandra och jorden, och odla åkrar på samma sätt som skogen växer, då skulle vi både få åkerns mat och skogens ekologiska hållbarhet.

Skogens – och de ständigt gröna gräsmarkernas – trick och hemlighet är att inte riva sönder marken varje år och förstöra för andra organismer genom att använda plog och harv.
I naturen är marken alltid täckt av skyddande växter och jorden genomvävd av växande eller vissnande rötter som håller jorden på plats så att den inte eroderar bort från marken och ut i haven.
Markens gröna växter suger dessutom i sig koldioxid från luften, deras rötter tar hand om markens näringsämnen så att de inte läcker ut i bäckar och åar och rötterna pumpar ner kol i jorden och förvandlar den till mull i marken.

Den dagen bönderna kan utnyttja naturens trick på åkrarna har målet har vi kommit en bra bit närmare ett ekologiskt hållbart jordbruk oavsett om det kallas ”ekologiskt” eller ”konventionellt”.

Bra metoder i jordbruket kan vara mekaniska, kemiska eller biologiska

Hur väl metoderna fungerar för att uppnå de fyra grundläggande villkor som jag listat bör bestämma vilka metoder som ska användas, oberoende av om de är mekaniska, kemiska eller biologiska.
I valet av metoder är det också viktigt att komma ihåg att även plog och harv är bekämpningsmedel som inte självklart är bättre än kemiska medel bara för att de är mekaniska.

Och vi bör också komma ihåg att naturen själv faktiskt håller sig med en avancerad kemi som skulle kunna ersätta både dagens mekaniska och kemiska metoder i jordbruket.

  1. Fram till 1940-talet användes huvudsakligen naturvänliga metoder i jordbruket, man förde naturvänliga produkter till jorden som odlades, man gick inte in på åkrarna med flera ton tunga maskiner, som maler sönder jordstukturen, man växlade odlingsväxter varje år och c:a vart tredje år vila i minst ett par år med flerårig klöverodling. Men redan in på slutet av 60-talet började förnimmas hur nakna jorden på våren glittrade, naket utan mull, efter ett par decennier sönderkört av de tunga maskinerna, ensidig odling och utan tillförsel av mullstimulerande näring. Jordbruket måste återgå till den naturvänliga odlingsformen med lätta maskiner, tillförsel av naturliga gödningsmedel och odling i mindre domäner liksom de tidigare familjejordbruken som existerade fram till nittonhundrafyrtiotalet

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren