Folk, Skrivit, Tipsat

Gå ner i vikt och få ett bättre minne

För mycket vikt kan spela roll... Foto:sxc.hu

För mycket vikt kan spela roll… Foto:sxc.hu

Gå ner i vikt efter klimakteriet och du får ett bättre minne – vilken hit!

Forskare i Umeå har gjort en studie på överviktiga kvinnor, som visar tydliga resultat på att det faktiskt kan vara så.

Hur kunde detta mätas? Jo, Umeåforskarna delade in 20 överviktiga kvinnor med en medelålder på 61 år i två olika grupper.

Den ena fick under sex månader äta en slags stenålderskost med ökat intag av protein och omättat fett, och ett minskat intag av kolhydrater.

Den andra fick under samma tid äta mat som följder de nuvarande nordiska näringsrekommendationerna, vilket betyder att de får i sig mer kolhydrater och mindre protein jämfört med stenålderskostätarna.

Båda grupperna gick ner i genomsnitt 7,8 kilo i vikt. Andelen kroppsfett minskade och blodfettvärdena blev bättre. Samtidigt visade det sig att deltagarnas minnesfunktion förbättrades.

Magnetkameraundersökningar av hjärnan genomfördes före och i slutet av studien. Vid dessa tillfällen gjorde man även ett minnestest. Testet gick ut på att ansikten och tillhörande namn först memorerades och efter en tid skulle personen säga vilken bokstav som stod först i namnet till respektive ansikte.

Så här skriver forskarna: – Aktiveringen i flera strukturer som anses vara central för god minnesfunktion, bland annat Hippocampus, vid inkodning av minnen ökade, vilket gör att minnet blir starkare. När minnena sedan skulle plockas fram var aktiveringen av framförallt de främre delarna av hjärnan lägre i slutet av studien än den var vid studiens inledning, vilket tyder på att energiåtgången för att minnas hade minskat.

Båda grupperna gick ner i vikt lika mycket, ingen skillnad uppmättes i vare sig minnesprestation eller i hjärnans aktivering.

De nya rönen presenterades nyligen vid en konferens i San Fransisco, ENDO 2013,

Eftersom studien saknade en kontrollgrupp vill nu forskarna göra fler studier och i större skala för att se om resultatet håller.

En fråga som forskarna inte alls tagit upp, än så länge –  gäller detta bara kvinnor i ”en viss ålder”? Kan även kraftiga män över 60 banta och bättra på sitt minne?

Fotnot: Forskargruppen består av Carl Johan Olsson, Andreas Pettersson och Tommy Olsson vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, samt av Lars Nyberg vid institutionen för strålningsvetenskaper, samtliga vid Umeå universitet.

 

 

2 Kommentarer

 1. Lars-Gösta Dahlström

  Reducerades också muskelmassan vid viktreduceringen? Eller var det enbart fett? Eller kollades inte detta utan bara viktminskningen?

 2. Nu har Nyfikengrå fått svar från en av forskarna: ”Vi kan tyvärr inte besvara frågan om muskelmassan förändrades i studien angående Viktminskning och minnesfunktion. Arbetet kommer publiceras i sin helhet under hösten. Om möjligt kommer vi ta in dessa data i den slutgiltiga publikationen.

  Hälsningar
  Andreas Stomby
  Läkare och Doktorand
  Enheten för medicin
  Umeå Universitet”

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren