Debatt, Krönika, Samhälle

Gamla är inte barn och ska inte behandlas som barn

Foto: svt.se.

Nu är SVT:s dokumentär Sveriges bästa hemtjänst, som sänts i fyra delar slut.

Efter första avsnittet skrev jag att äldreomsorgen sitter fast i leran, det saknas riktning och vilja att ta tag i äldreomsorgens utmaningar.

Efter fyra avsnitt har jag mycket blandade känslor. Hemtjänstpersonalen är imponerande i sitt uppriktiga engagemang och flera av brukarna verkar nöjda. Men innerst inne, vill man bli förbarnsligad på det sätt som tyvärr verkar vara vanligt i äldreomsorgen.

Alldeles för exponerad i sin hjälplöshet

Särskilt när det gäller vårdtagare Sivert blev jag illa berörd. Han blev i mitt tycke alldeles för exponerad i sin hjälplöshet. Och förbarnsligad. Nu var det godispåsen som gällde . Hans liv och sjukdom lades fram utan hänsyn till att han sannolikt inte kunde invända. Jag ville helst stänga av teven.

Problemen med alltför många personer från hemtjänsten runt den enskilde har varit en fokus. Enligt rådgivande doktorn Yngve Gustavsson kan bristande kontinuitet vara förödande. Det förstår vi alla. Personalen kan inte uppfatta signaler från den gamle, inte ge lugn och trygghet.

Scheman utan insikt

Det visade sig att personalen själva hade bestämt sina scheman utan insikt i konsekvenserna. En nödvändig förändring gjordes under chefen Ann-Sofis ledning, inledningsvis med visst motstånd.

Resultatet blev dock mycket gott, färre personal kring fler nöjda vårdtagare och en mycket nöjd doktor Gustavsson. Roligt var att lyssna till personalens nya glädje över sitt jobb och se lyckliga ansikten som speglade självförtroende. Belöningen blev en fest, nog så trevligt, men inget i lönekuverten?

Hur ska rekryteringen klaras?

Det kommer att behövas 100 000 fler undersköterskor och vårdbiträden fram till 2023 (SKL). Hur ska denna rekrytering klaras? Man bör kanske säga ”gärna en glad fest men först en ordentlig lön”.

Utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen (S 2015:03) arbetar för att säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Förslag ska lämnas senast mars 2017.

Man får hoppas att utredningen ger skarpa förslag om hur kontinuitet och ledarskap ska förbättras. Och måtte valfrihet, integritet och självbestämmande ges ett stort utrymme.

Men frågan om den stora ensamhet som många äldre hamnar i kräver många svar.

Hemtjänsten kan givetvis inte svara för allt. Det måste bl.a handla om nya boendeformer, lättillgängliga mötesplatser och ideella insatser.

Webbbaserad teknik kan säkert hjälpa till. Redan idag följer många mor- och farföräldrar sina barnbarn på nätet.

Och inte minst: Den existentiella ensamheten ökar om du inte blir bemött med respekt för den du är.

Gamla är inte barn och ska inte behandlas som barn. Här lämnade programmet ” Sveriges bästa hemtjänst ” en del övrigt att önska.

  1. Birgitta Fredriksson

    Du har så rätt Monika! Så fort du passerat 65 blir du marginaliserad, förbarnsligad och förminskad – i synnerhet om du har behov av insatser från samhället. Att inte fysiskt klara vissa moment i vardagen utan hjälp av hemtjänsten/andra innebär inte att alla funktioner är försvagade eller ur funktion! Har du svårt att gå innebär det inte automatiskt att du hör dåligt, inte inte kan uttrycka dina åsikter eller förstår det som sägs. Som f d överläkaren Lars-Göran Ottosson på Rehab i Linköping sa ”att mista en funktion innebär inte automatiskt att alla andra funktioner också är skadade”. Att inte längre kunna gå betyder inte att man samtidigt mister hörsel och förstånd!

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren