Folk, Tyckt

Göran Perssons björntjänst

Rosanna Dinamarca visade vägen. Foto: riksdagen

Rosanna Dinamarca visade vägen. Foto: riksdagen

Det har praktiskt taget blivit praxis att bryta mot praxis i den svenska politiken.  Man kan tvista om vilka som var först. Var det Sverigedemokraterna (SD) som inte lade ned sina röster när väl deras förslag till budget fallit och avgörandet stod mellan  regeringens och Alliansens?

Eller var det när sju partier i riksdagen sökte frysa ut det åttonde? Praxis hade ju varit att behandla även politiska motståndare i Riksdagen som jämlikar – inte som något katten släpat in i salongerna.

Efter andre vice talman Björn Söders märkliga uttalanden i DN om nationsbegreppet och att staten borde betala invandrare för att lämna Sverige har talare efter talare i Riksdagens brutit mot praxis.  Rosanna Dinamarca (V) visade vägen genom att istället för att enligt praxis inleda sitt anförande med orden Herr Talman snäsa att ”Du är inte min talman”.

Olyckligt om talmannen mobbas ut

Att försöka mobba ut talmannen vore olyckligt även om det skulle lyckas. Därmed skulle nämligen en ny praxis etableras i den svenska riksdagen som gjorde att den snart skulle komma att kallas polsk. Nu är det inte troligt att talmannen avgår. Det här agerandet gör det snarare helt omöjligt för SD att byta ut honom efter (det eventuella) extra valet den 22 mars.

En annan potentat som på ett häpnadsväckande sätt brutit mot praxis är f d statsministern Göran Persson.  Kan någon med långt minne komma på att Tage Erlander någonsin offentligt gick ut och kritiserade och tillrättavisade sin efterträdare Olof Palme?  Kan någon komma ihåg  att Ingvar Carlsson någon enda gång tillrättavisade sin efterträdare eller föreslog att han skulle föra en annan politik än han gjorde?  Dessa statsmän följde en etablerad praxis som innebar att de självklart underhand kunde bistå med råd  om det efterfrågades –  men att gå ut offentligt –  Skulle aldrig komma ifråga!

Men Göran Persson, trött på att inte längre vara i centrum, går självsäkert och drygt ut med åsikter som bara kan ställa till det för Stefan Löfven.

Göran Persson. Foto: commons.wikimedia.org

Göran Persson kan ställa till det för Stefan Löfven. Foto: commons.wikimedia.org

M och S måste stångas mot varandra

Jag ska med en gång säga att Perssons förslag att S och M borde bilda en stor kaolition är vad  jag själv sedan ett och ett halvt år skrivit om på Nyfiken Grå.  Det är det enda sätt på vilket  Sverige i praktiken kan styras utan något inflytande för SD – en politik som bägge blocken band sig vid redan under förra mandatperioden.  De små allianspartierna har inte och har inte på länge haft, tillräkligt stöd för att ensamma våga bryta blockpolitiken och bli stödparti till SAP.

Men detta  är en omöjlighet inför ett extra val där M och S måste stångas mot varandra. Om de ens börjar andas om en stor koalition så öpnnar de slussarna för SD. Nej – rådet kommer för sent. Liksom rådet till Löfven att frigöra sig från MP. Skulle han göra något sådant blir han fiende med ett parti som har potential – inte enbart att växa men att också byta sida.

Göran Persson har, genom att i tidens anda bryta mot praxis,  gjort sin sentida efterträdare en verklig björntjänst.  Det borde ingå i hans eftermäle.

Kommentarer är stängda

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren