Krönika

Grattis alla pensionärer!?

Omslag från boken Äntligen pensionär av Michel Jonson

-Pensionärerna i Sverige har fått det bättre.

Så bra, säger vi . Det är nämligen budskapet som ropas ut på DN:s förstasida i en stor faktagranskning om hur det står till med pensionärernas ekonomi, en av väljarnas viktigaste frågor inför valet.

I texten skriver man att pensionärer ”fått mer i plånboken, och det beror framför allt på att skatterna har sänkts”.

Det konstateras att kvinnorna i genomsnitt har lägre pensioner än män i alla åldersgrupper. Och att andelen med låg inkomst är betydligt högre bland pensionärer än befolkningen i övrigt.

Huvudbudskapet i Fakta i frågan nyanseras en del när man läser de tre svar som presenteras på insidan.

Det första svaret är att pensionerna ökat, både för genomsnittspensionären och för den med allra lägst pension.

Det andra är att garantipensionären sedan 2008 fått i snitt 139 kronor mer i plånboken varje månad.

Det tredje är att inkomsterna för personer i arbetsför ålder har ökat mer än pensionerna.

Då skorrar genast budskapet en smula. Kanske har vi fått det bättre, kanske inte alls, jämförelsevis…

Samtidigt ger vi en ros till DN som går på djupet i denna infekterade och svårgenomträngliga fråga.

Nio kronor kvar att leva på

Kvällstidningarna å sin sida fortsätter att rada upp exempel på hur fattiga pensionärer har det. I Aftonbladet publicerades ett debattinlägg med rubriken Ska min mamma leva på nio kronor om dagen?

Pelle Åresson, son till Bibbi Åresson 93 år, beskriver sin mammas ekonomi. Hon får varje månad 12 171 kronor på sitt bankkonto, det är garantipension, bostadstillägg och änkepension med avdrag för skatt.

Samtidigt får hon varje månad en faktura på 11 138 kr från kommunen som ska täcka kostnaderna för hennes äldreboende. Vilket betyder att hon har 1 033 kr i månaden att disponera till annat.

Nu planerar kommunen höjning av måltidsavgiften, vilket leder till att hon har kvar 535 kr i månaden. Med en dagstidningsprenumeration som hon gärna vill behålla återstår nio kronor om dagen.

Slutklämmen så:

”Det är dags att våra riks- och kommunalpolitiker tänker på våra äldre och vidtar lämpliga åtgärder så att deras livssituation förbättras”.

Partiledartystnad

Apropå politiker och pensioner. När hörde ni senast en partiledare uttala sig om pensioner i allmänhet och fattigpensionärer i synnerhet? Skicka gärna in en rad till [email protected] om ni minns något tillfälle. Vi gör det inte.

Nytt på nyfikengrå

På veckans Nyfikengrå har vi växlat ämnen i vanlig ordning. Från Svenska Akademien i August Strindberg-tappning, till regeringens äldreomsorgssatsning och senaste nytt på filmduken. Och inte minst, Kerstin Hallerts rapport från Paris, där hon synar president Emmanuel Macron som nu suttit sitt första år som Frankrikes president.

Snart fyller vi på med fler skribenter inom nya områden. Håll uppsikt!

God vårlig läsning

önskar

Ingrid Lindgren
Redaktör och ansvarig utgivare

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren