Folk, Samhälle

Han ska ge pensionärernas eget parti gemensam front

Bo Fridolph, ny tf partiordförande för SPI.

I höstens val är som bekant vi lite äldre en maktfaktor att räkna med. Drygt var fjärde väljare dvs 27,5 procent kommer att vara 65 eller äldre. Gruppen har dessutom vuxit med 145 000 jämfört med förra riksdagsvalet 2014. Framför allt därför att 40-talistgenerationen går i pension.

Vilket parti kommer vi att lägga vår röst på? De ”gamla vanliga” har använt senaste året till det ena utspelet i äldrefrågor efter det andra för att bli så attraktiva som möjligt.

Men det finns en outsider, ett parti enbart för de äldre. Det heter SPI (Senior Politiskt Initiativ.) och har funnits i skymundan sedan 1987. Beskyllningar har funnits för samröre med SD, och lokalt har det funnits – och finns – stora slitningar. Kan ett sådant parti ha någon chans? Och behövs det??

Vi ställde frågorna till nyvalde tf ordföranden Bo Fridolph, 77 år, från Halmstad. Så här svarar han:

Varför behövs ett särskilt parti för just äldre?

Frågeställningen är naturligtvis berättigad, speciellt som SPI har många politiska år på nacken (1987) och vi har inte haft någon större attraktionskraft på väljarna.

Jag brukar raljerande säga, att ”väljarna har svårare för att lämna sina gamla partier än de har att skilja sig” och även ”att ha hand om pensionärer, det är som att valla katter” (OBS! jag tillhör själv den skaran).

På senare år har dock rörligheten ökat, tyvärr inte i vår favör, utan strömhoppen har tyvärr gått i en annan missnöjesriktning!

MEN, visst behövs det en särskild representation i regering och riksdag för både oss som pensionärer, men även för alla dem som avser att gå i pension framöver. Ett parti som har välfärdsfrågorna och kärnverksamheterna som nummer ett på sin agenda! Vi vill till exempel ha ett nytt pensionssystem, ”inte lappa laga” som pensionsgruppen förespråkar!

Vilka är era frågor, som inte de etablerade partierna har på sina program?

Prioritetsfråga nr ett se mitt svar här ovan. En lokal fråga som gärna får bli en riksfråga är att vi skall säkerställa att alla äldres boende är trygga trygghetsboenden, allt ifrån det egna gamla hemmet (lägenhet eller villa) till hospis med vård i livets slutskede. Vård skall ges och omsorg skall ges av kvalificerad personal inom de yrkeskategorierna.

Vilken fråga är den allra viktigaste för er?

På riksplanet vill vi eliminera levnadsformen ”fattigpensionär”. Det görs genom att omdana pensionssystemet så att även de som av alla olika anledningar inte haft möjlighet att säkra upp en livslön kan ha ett drägligt liv hela livet. Och tyvärr, det är oftast kvinnor som hamnar i dessa situationer!

Dela gärna på facebook och twitter – kommentera här på sidan!

Är det korrekt att påstå att SPI och SD ligger nära varandra i frågor som har att göra med invandring och integration?

Det går en historia om att SD inte hade, eller inte var nöjda med sitt partiprogram, och att en person från Halmstad som var aktiv i SD-Riks fick tillgång till och kopierade av vårt partiprogram… (Det var innan min tid i SPI), och dessutom har vi från tid till annan anklagats för att vara en light-version av SD vad gäller invandring och integration. Det vänder jag mig emot, och jag hade inte varit kvar i partiet om vi kunde byta ”partihatt” med SD. Låt oss utveckla detta lite senare.

Hur många medlemmar har ni i nuläget?

I förhållande till antal pensionärer i landet så är vi väldigt mycket ”för små”. Uppriktigt sagt så vet jag i dagsläget inte hur många medlemmar vi är ute i avdelningarna.

Bara i Skåne tappade vi fem avdelningar, bland annat Malmöavdelningen som i dag leds av en före detta ”SD-personlighet” om jag fått rätt information.

I vår SPI Sverigeavdelning, det vill säga medlemmar anslutna direkt till riks närmar vi oss 400 medlemmar, och vi har dryga 20 000 följare på facebook.

Vet ni från vilka partier de kommer?

Det är en brokig skara, från båda blocken, och detta bidrar säkert till att mitt uttryck ”Valla Katter” biter sig fast! Men det är skönt, att det finns personer som vill kämpa för oss äldre, även om de ofta fallit för den nödvändiga föryngringsprocessen i sina vanliga partier! Så, mera sådant!

Hur påverkas medlemsantalet av de interna bråk som förekommit inom partiet?

Jag förmodar att de interna bråk som refereras till handlar om Halmstad och den turbulens vi fortfarande har här. Partiet blev under min tid som ”Vilde” (Vilde = Partilös) här i Halmstad utsatt för ett kapningsförsök, där styrelsen lät sig lockas av ett annat parti och bestämde sig för att bara rätt och slätt lämna partiet och ta organisationsnummer och kassa med sig och dra.

Riksstyrelsen blev av en styrelsemedlem i SPI-Halmstad ombedda att Riks skulle utesluta styrelseordföranden och distriktsstyrelseordföranden, och skickade med som underlag för sin begäran, graverande styrelseprotokoll, utan reservationer, och andra dokument, som föranledde Riksstyrelsen att utesluta samtliga i Halmstadsstyrelsen, utom en icke närvarande suppleant, samt distriktsordförande som varit adjungerad till det famösa styrelsemötet!

Detta ärende har ”de uteslutna” nu fört till Högsta förvaltningsdomstolen efter att ha förlorat i alla tidigare instanser! För närvarande låter jag dammet lägga sig, men skall jag döma efter det politiska stödet vi får här i Halmstad så ser valåret muntert ut…, men vi får se vart valet 2018 för oss.

Hur ska man veta att de är avslutade nu?

Det är ju en del av mitt uppdrag, att se till att partiet har en gemensam front, och de svaga signalerna hitintills ger positiva vibbar, så vi får ge det lite mera tid.

Vilka chanser har ni att komma in i riksdagen?

Får vi till en solid ”valteknisk samverkan”, så skulle vi ha en minimal chans. Får vi inte det, så ber jag få återkomma inför valet 2022, eller 2026 🙂

I kommuner och landsting?

I kommunerna räknar vi med att ha fortsatt representation i de kommuner vi i dag har mandat. Landstingsvalen avser vi ge en chans på ett par platser.

Hur ska ni göra för att lyckas?

Vi skall göra vad vi kan, och lite till, och ytterligare lite till…

  1. niklas modig

    Sedan 1967…………………..

Kommentera

Underhålls av Jenkler IT AB


Kontakta oss | Vi som gör Nyfikengrå
Ansvarig utgivare: Ingrid Lindgren